Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152672013
  z 23.04.07
13.12.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  971.64,-
EUR
1152682013
  z 23.04.07
13.12.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  288.85,-
EUR
1118672013
  obj.č.334/13 z 22.10.13
13.12.2013
  rev. klim.jednotky aula SAV refer.prev.Dúbr.cesta  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  6033.60,-
EUR
1118632013
  obj.č.406/2013 z 9.12.13
13.12.2013
  vymaľov kotolne a objekt vrátnice -prevádz.Dúbr.  Drobnica Mário, Bratislava
45995389
  19895.10,-
EUR
1118572013
  obj.č.392/13 z 4.12.13
13.12.2013
  údržba kopír.stroja kanc.č.211  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  187.44,-
EUR
1118602013
  Z274/2004 z 27.10.04
13.12.2013
  olo likv.kvap.odpadu-ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1118702013
  UVS/324/2013/JB
13.12.2013
  ZPC-letenka-Barančík-.12.01.14-16.01.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  317.00,-
EUR
1700822013
  UVS/220/2013/MN
13.12.2013
  ubytovnie zahr.hosťa-MAD  Ústav exper. endokrinológie
00598445
  500.50,-
EUR
1118712013
  UVS/311/2013/MR
13.12.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  66.00,-
EUR
1118722013
  UVS/315/2013/MR
13.12.2013
  ubytovanie zahr.hosťa- MAD  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  33.00,-
EUR
1118732013
  UVS/306/2013/MR
13.12.2013
  stravné,ubytovanie ZH-MAD  Ú fyziológie hosp.zvierat, KE
00166898
  591.80,-
EUR
1152712013
  Z 600 z 31.03.2003
13.12.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  209.66,-
EUR
1118622013
  Z2-857-009424 z 21.9.2009
13.12.2013
  poistenie majetku 01.01.14-31.12.14  QBE
36855472
  2452.37,-
EUR
1118612013
  Z4A00/2523
13.12.2013
  poštovné 11/13  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  617.50,-
EUR
1118552013
  
12.12.2013
  Práce a mzdy bez chýb a pokút a penále-1ks-2014  PORADCA s.r.o., ŽILINA
36371271
  58.00,-
EUR
1118562013
  
12.12.2013
  Verejná správa ročník 2014  PORADCA s.r.o., ŽILINA
36371271
  66.00,-
EUR
1118312013
  obj.č.399/13 z 6.12.13
12.12.2013
  pracovná odev a obuv-prev.Dúbravská cesta  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  2052.41,-
EUR
1700812013
  UVS/301/2013/MR
12.12.2013
  stravné , ubytovanie zahr.hosťa - MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  300.30,-
EUR
1118442013
  UVS/291/OMS/JFF
12.12.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav informatiky SAV
17055555
  339.00,-
EUR
1118392013
  UVS/259/2013/KRI
12.12.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  324.00,-
EUR
1118472013
  UVS/262/2013/FF
12.12.2013
  cestovné v SR - MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  6.40,-
EUR
1118482013
  UVS/262/2013/FF
12.12.2013
  cestovné v SR - MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  10.80,-
EUR
1118522013
  UVS/265/2013/FF
12.12.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  99.00,-
EUR
1118452013
  UVS/254/2013/KRI
12.12.2013
  cestovné v SR  Geologický ústav SAV
00586943
  78.58,-
EUR
1118372013
  2547/63/OMS/Rž/175/13
12.12.2013
  výmenný pobyt-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  259.00,-
EUR
1118532013
  UVS/254/2013/KRI
12.12.2013
  cestovné v SR-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  260.52,-
EUR
1118502013
  UVS/234/2013/FF
12.12.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  334.80,-
EUR
1118402013
  1803/63/OMS/Rž/141/13
12.12.2013
  výmenný pobyt-MAD  Spoločenskovedný ústav SAV
00111597
  518.00,-
EUR
1118462013
  UVS/2072013/JFF
12.12.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  418.50,-
EUR
1118512013
  UVS/185/2013/FF
12.12.2013
  stravné , ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  947.50,-
EUR
1118412013
  UVS/305/2013/MR
12.12.2013
  stravné ubytov.zahr-hostí-MAD  Archeologický ústav SAV,NITRA
00166723
  195.40,-
EUR
1118542013
  UVS/323/2013/JB
12.12.2013
  ZPC-let.-Barančík-Brusel-22.01.14-24.01.14/M-Erane  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  378.00,-
EUR
1118382013
  UVS 253/2013/KRI
12.12.2013
  stravné MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  390.60,-
EUR
1118422013
  Z č. 411018087
12.12.2013
  poistenie majetku-pavilón mater.vied KE  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  165.96,-
EUR
1118362013
  obj.č.400/13 z 6.12.13
12.12.2013
  tovar podľa prílohy  SVING GASTRO
31323375
  3235.31,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)