Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1108902013
  1010741301
11.07.2013
  tel.hov.6/2013-SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  262.98,-
EUR
1108912013
  OM00012795
11.07.2013
  VaS 6/13 - SÚZ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  2325.98,-
EUR
1108922013
  OM00012793
11.07.2013
  VaS 6/13 - SÚZ-Lamačská cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6690.48,-
EUR
1108932013
  OM00012794
11.07.2013
  ZV 6/13 - SÚZ-Dúbravská cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  5125.40,-
EUR
1108952013
  
11.07.2013
  OLO 6/2013 - SÚZ  HM SR ,BA
00603481
  92.90,-
EUR
1108852013
  UVS/68/2013/JFF
11.07.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD-Georgiev  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  533.00,-
EUR
1700282013
  ÚVS/134/2013/JFF
11.07.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  279.00,-
EUR
1108882013
  UVS/02/2013/MR
11.07.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD-Elmegdi  Ústav polymérov SAV
00586927
  613.80,-
EUR
1108892013
  UVS/106/2013MR
11.07.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD-Didyk  Parazitologický ústav SAV
00586951
  107.50,-
EUR
1108802013
  
11.07.2013
  refundácia nákladov - Fedáková-komisia Vega  Spoločenskovedný ústav SAV
00111597
  72.00,-
EUR
1108872013
  UVS/42/2013/JFF
11.07.2013
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD-Pavelka  Ústav pre výskum srdca SAV
00598461
  407.50,-
EUR
1108842013
  UVS/73/2013/JFF
11.07.2013
  stravné pre zahr.hosťa -MAD - Fořta-  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  139.50,-
EUR
1108862013
  UVS/118/2013/JFF
11.07.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD-Piorecká  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  167.40,-
EUR
1108812013
  Z-3105131771 z 30.11.2004
11.07.2013
  el.energia 01.07.13 - 30.11.13 - ZJ  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  190.26,-
EUR
1108782013
  701042012
11.07.2013
  vyúč.tepla 6/2013-DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  137.85,-
EUR
1108832013
  UVS 129/2013/FF
11.07.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Hotel Penzión-Kúria
00650650
  540.00,-
EUR
1108792013
  obj.č.124/13 z 7.5.2013
11.07.2013
  čistenie bielizne - rekreačné chaty SENEC  Juraj Frančiak
40082997
  25.71,-
EUR
1108942013
  16703747,16703750
11.07.2013
  mesačný poplatok 7/2013, savsuz 6/2013-SÚZ  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  82.30,-
EUR
1108772013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
11.07.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  126.71,-
EUR
1108822013
  UVS/115,126/2013/MR
11.07.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  420.00,-
EUR
1108962013
  obj.č.157/13 z 29.5.2013
11.07.2013
  oprava výťahu - ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  2468.40,-
EUR
1108762013
  obj.č.189/2013 z 21.6.13
10.07.2013
  vymaľovanie kanc.č.104 - Ú SAV  Drobnica Mário, Bratislava
45995389
  100.00,-
EUR
1108732013
  28.2.2007
10.07.2013
  telefóny Ú SAV 01.06.13-30.06.13  GTS Slovakia a.s., Bratislava
35795662
  286.66,-
EUR
1108652013
  1.1.2011
10.07.2013
  recepcia-60. výročie SAV  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  247.07,-
EUR
1108662013
  
10.07.2013
  PHM 19.06.13-28.06.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  502.23,-
EUR
1108632013
  obj.č.20413 z 8.7.2013
10.07.2013
  stravné poukážky -3400 ks  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  10567.20,-
EUR
1108742013
  obj.č.101/2013 z 25.4.13
10.07.2013
  nábytok rekr.chata Senec 2  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  1582.80,-
EUR
1108752013
  obj.č.186/2013 z 19.6.13
10.07.2013
  kanc.nábytok-kanc.č.106 a č.108  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  11214.66,-
EUR
1108722013
  
10.07.2013
  refundácia cestovných nákladov-Csach-komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  53.40,-
EUR
1108672013
  Z 1485/02 z 20.06.2002
10.07.2013
  ZV 06/2013--ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  49.96,-
EUR
1108682013
  Z 337/04 z 28.4.2004
10.07.2013
  ZV-6/13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  85.80,-
EUR
1108692013
  Z 337 z 28.4.2004
10.07.2013
  ZV-6/2013-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.12,-
EUR
1108702013
   1485/02 z 20.06.2002
10.07.2013
  ZV 6/2013-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  10.86,-
EUR
1108712013
  5894/03 z 16.9.2003
10.07.2013
  VaS 6/2013 Jask.rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  19.75,-
EUR
1108642013
  Z4A00/2523
10.07.2013
  poštovné 06/13  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  396.65,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)