Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1109282013
  1.92336174
16.07.2013
  tel.hov.08.06.13-07.07.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  5.53,-
EUR
1109292013
  1.92336166
16.07.2013
  tel.hov.08.06.13-07.07.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  5.03,-
EUR
1109302013
  1.92335990
16.07.2013
  tel.hov.08.06.13-07.07.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  5.03,-
EUR
1109312013
  1.92336139
16.07.2013
  tel.hov.08.06.13-07.07.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  5.03,-
EUR
1109192013
  obj.č.208/13 z 10.7.13
16.07.2013
  oprava a montáž zásuky kanc.č.6-Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  135.60,-
EUR
1151612013
  Z 600 z 31.03.2003
15.07.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  153.43,-
EUR
1109172013
  UVS/144/2013/JFF
15.07.2013
  ZPC-JGálik-Kanada--9.10.13-12.10.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  870.00,-
EUR
1109092013
  Z 140189997 z 25.10.2007
15.07.2013
  el.en. 7/2013-Šancová-byt.č.1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  11.05,-
EUR
1109102013
  3105254227 z 16.5.2013
15.07.2013
  7/13 EE Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  70.00,-
EUR
1151642013
  z 23.04.07
15.07.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  224.90,-
EUR
1151622013
  Z č.15.3.2011
15.07.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  360.66,-
EUR
1151632013
  Z č.15.3.2011
15.07.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  352.95,-
EUR
1109112013
  obj.č.3/2013 z 7.1.13
15.07.2013
  pranie bielizne Šancová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  9.50,-
EUR
1109122013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
15.07.2013
  pranie bielizne-Jaskov rad  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  122.04,-
EUR
1109132013
  3/2013
15.07.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  132.30,-
EUR
1109142013
  3/2013
15.07.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  3.61,-
EUR
1109152013
  obj.č.9/13 z 7.1.2013
15.07.2013
  pranie bielizne-Royová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  127.02,-
EUR
1109162013
  ZoD č.20113003 z
15.07.2013
  školenie-Janovcová-aplikácií FRP,EZO  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  2400.00,-
EUR
1109082013
  Z č.1026246 - 27.3.2009
15.07.2013
  internet-07/2013-DNV  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  68.94,-
EUR
1109062013
  UVS/127/2013/FF
12.07.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Ústav vzdel.a služieb, BA
35810700
  249.90,-
EUR
1108982013
  120113394 z 6.3.2009
12.07.2013
  el.en.7/2013-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.93,-
EUR
1108972013
  274/2004 z 27.10.04
12.07.2013
  čistenie a kontrola lapačov oleja-ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  161.86,-
EUR
1151592013
  CR - 7.1.13
12.07.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  924.55,-
EUR
1700302013
  ÚVS/132/2013/JFF
12.07.2013
  stravné aubytovanie zahr.hosťa-MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  270.00,-
EUR
1109072013
  UVS/113/2013/MR
12.07.2013
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  639.80,-
EUR
1109002013
  
12.07.2013
  refundácia nákladov - komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  171.74,-
EUR
1109012013
  obj.č.200/13 z 28.6.13
12.07.2013
  tlač kartičiek k medailám - 60.výročie SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  120.00,-
EUR
1109022013
  obj.č.172/13 z 12.6.13
12.07.2013
  tlač pozvánok ocenenie špičkov. ved.kol.-60.výroči  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  313.22,-
EUR
1109032013
  obj.č.180/13 z 19.6.13
12.07.2013
  hlavičkový papier-vedecký sekretariát  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  232.50,-
EUR
1109042013
  obj.č.171/13 z 12.6.13
12.07.2013
  hlavičkový papier-predseda SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  334.40,-
EUR
1109052013
  UVS/117/2013/JFF
12.07.2013
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Ú fyziológie hosp.zvierat, KE
00166898
  245.48,-
EUR
1700292013
  UVS/133/2013/JFF
12.07.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  324.68,-
EUR
1151602013
  z 1.11.06
12.07.2013
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  145.80,-
EUR
1108992013
  Z367/93-1.1.1993
12.07.2013
  VaS 04.06.13-17.06.13 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  160.19,-
EUR
1151582013
  z 80490
12.07.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  191.79,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)