Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1110172013
  Z1010053200
06.08.2013
  7/2013  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  543.24,-
EUR
1110162013
  Zml.č.PZ 00179762001
06.08.2013
  VaS 25.4.13-08.07.13-SENEC 2  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  10.98,-
EUR
1110152013
  
06.08.2013
  mulčovanie lúky-Donovaly  SPDP "LÚŽŇAN"
30228735
  100.50,-
EUR
1110112013
  Z -30.7.2009
05.08.2013
  7/2013 upratovanie  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1110122013
  
05.08.2013
  montáž.klim jednotky-Ú SAV-kanc.Boušková R,pokladň  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  3353.76,-
EUR
1110142013
  zmluva
05.08.2013
  odmena právne služby 7/13 - SÚZ  Judr.Ján Pokorný
17328292
  137.00,-
EUR
1110132013
  Z -účinná 10.7.2013
05.08.2013
  búracie práce -objekt Dúbravská cesta  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  170.00,-
EUR
1110102013
  7024976
05.08.2013
  rozšírený internet 8/2013 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.36,-
EUR
1110022013
  obj.188/2013 -21.6.2013
02.08.2013
  7/2013 monitoring médií  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1109892013
  Z 2892 z 27.6.1996
02.08.2013
  VaS od 06.06.13-08.07.13-Royova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  89.96,-
EUR
1110012013
  Ú-SAV/LC/2002/02
02.08.2013
  servis ver.obstar.- 8/ 2013  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1110082013
  1.10273772
02.08.2013
  tel.hov.22.06.13-21.07.13-SUZ-0903764977  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  70.26,-
EUR
1110092013
  1.10273781
02.08.2013
  tel.hov.22.06.13-21.07.13-SUZ-0903764978  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  26.03,-
EUR
1110042013
  Z č.111385
02.08.2013
  zemný plyn 8/13-DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  10.00,-
EUR
1110052013
  Z 111388 z 19.11.2004
02.08.2013
  zemný plyn 7/13- ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  19.00,-
EUR
1110062013
  Z č.3100324998
02.08.2013
  plyn 8/13-Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1110072013
  Z 9103341780 z 17.7.2007
02.08.2013
  zemný plyn 7/13 -Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1110032013
  obj.č.214/A/13 z 19.7.13
02.08.2013
  opraav havárie elektr.rozvádzača-Dúbravská cesta  OPLAN,spol.s.r.o.
44863217
  1465.08,-
EUR
1109902013
  obj.č.207/13 z 8.7.13
02.08.2013
  kontrola has.prístrojov-Ú SAV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  122.06,-
EUR
1109912013
  obj.č.207/13 z 8.7.13
02.08.2013
  kontrola has.prístrojov-Dúbravská cesta  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  32.95,-
EUR
1109922013
  obj.č.207/13 z 8.7.13
02.08.2013
  kontrola has.prístrojov-Jaskový rad  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  11.47,-
EUR
1109932013
  obj.č.207/13 z 8.7.13
02.08.2013
  kontrola has.prístrojov-Dúbravská cesta  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  134.86,-
EUR
1109942013
  obj.č.207/13 z 8.7.13
02.08.2013
  kontrola has.prístrojov-Hroznová  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  6.94,-
EUR
1109952013
  obj.č.207/13 z 8.7.13
02.08.2013
  kontrola has.prístrojov-Royová  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  77.84,-
EUR
1109962013
  obj.č.207/13 z 8.7.13
02.08.2013
  kontrola has.prístrojov-DNV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  243.74,-
EUR
1109972013
  obj.č.207/13 z 8.7.13
02.08.2013
  oprava has.prístrojov-Ú SAV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  127.25,-
EUR
1109982013
  obj.č.207/13 z 8.7.13
02.08.2013
  oprava has.prístrojov-Dúbravská cesta  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  139.12,-
EUR
1109992013
  obj.č.207/13 z 8.7.13
02.08.2013
  oprava has.prístrojov-DNV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  53.77,-
EUR
1110002013
  obj.č.207/13 z 8.7.13
02.08.2013
  oprava has.prístrojov-Royova  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  25.91,-
EUR
1109882013
  Zmluva z 9.1.2013
01.08.2013
  PR služby 7/2013  Mgr.Juraj Broš
46897941
  450.00,-
EUR
1190182013
  166/E/062
30.07.2013
  inž.činnosť- Vybudovanie UVPpre biomedicínu BA   ALBERTUS a.s.Bratislava
47078715
  13268.40,-
EUR
1190192013
  166/E/062
30.07.2013
  PD- Vybudovanie UVPpre biomedicínu BA  ALBERTUS a.s.Bratislava
47078715
  286560.00,-
EUR
1190202013
  167/E/062
30.07.2013
  PD- Vybudovanie CAVNMat.a technol.BA   ALBERTUS a.s.Bratislava
47078715
  219210.00,-
EUR
1190212013
  167/E/062
30.07.2013
  inž.činnosť- Vybudovanie CAVNMat.a technol.BA  ALBERTUS a.s.Bratislava
47078715
  7874.40,-
EUR
1109872013
  
30.07.2013
  prejed.vozidiel BA407ZC  Roman Krchnák, Bratislava
40225097
  48.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)