Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1110532013
  UVS/19/2013/JFF
12.08.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  390.60,-
EUR
1110572013
  UVS/85/2013/JFF
12.08.2013
  stravné,ubytov.zahr.hostí-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  347.40,-
EUR
1110552013
  UVS/153/2013/FF
12.08.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav merania SAV
00598411
  306.90,-
EUR
1110452013
  Z4A00/2523
12.08.2013
  poštovné 07/13  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  448.80,-
EUR
1110472013
  obj.č.203/13 z 08.07.13
12.08.2013
  oprava mot.voz.po havárií-PEUGEOT-BA 607 XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  634.00,-
EUR
1110482013
  1010741301
12.08.2013
  tel.hov.7/2013-SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  53.16,-
EUR
1110392013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
09.08.2013
  vyúčtovanie plynu 7/2013-Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  156.82,-
EUR
1110432013
  obj.č.218/13 z 02.08.2013
09.08.2013
  batériu na DAEWOO Nubira ,ŠPZ BA 342 CV  PARTL Univerzal, BA
11893478
  105.00,-
EUR
1110442013
  obj.č.219/13 z 02.08.2013
09.08.2013
  výmena xenonu PEUGEOT 607, BA-607XV  PARTL Univerzal, BA
11893478
  228.00,-
EUR
1110422013
  
09.08.2013
  PHM 17.07.13-31.07.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  221.90,-
EUR
1110402013
  Z 140189997 z 25.10.2007
09.08.2013
  el.en. 8/2013-Šancová-byt.č.1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  11.05,-
EUR
1110412013
  3105254227 z 16.5.2013
09.08.2013
  8/13 EE Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  70.00,-
EUR
1110332013
  Z-3106024848 z 30.11.2004
08.08.2013
  el.energia 8/2013-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4213.06,-
EUR
1110342013
  3105265666 z 25.11.2004
08.08.2013
  el.ener.8/13 -chata SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1110352013
  Z-3105169208 z 30.11.2004
08.08.2013
  el.energia 8/2013 - Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  73.39,-
EUR
1110362013
  Z-3105034186 z 30.11.2004
08.08.2013
  el.energia 8/2013-Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.45,-
EUR
1110372013
  120113394 z 6.3.2009
08.08.2013
  el.en.8/2013-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.93,-
EUR
1110322013
  Zmluva účinnosť 9.2.13
08.08.2013
  odvysiel. 3 relácií o SAV-rádio rádio Best-2 fakt.  Slovak Media Consulting
46069984
  2495.00,-
EUR
1151692013
  Z č.15.3.2011
08.08.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  558.40,-
EUR
1110382013
  obj.č.211/13 z 10.7.13
08.08.2013
  výrub,spracovanie drevnej hmoty  CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
  924.00,-
EUR
1110292013
  Zmluva
07.08.2013
  tel.poplatky 7/2013  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  75.20,-
EUR
1110282013
  Zmluva
07.08.2013
  výkon technika PO a BOZP 7/2013  PROFIS spol. s.r.o.
34103201
  167.29,-
EUR
1190222013
  obj.č.27/2012 z 10.2.12
07.08.2013
  Pavilón spoločenských vied-inžin.činnosť  ADA atelier spol.s.r.o.
34107134
  11760.00,-
EUR
1110192013
  28.2.2007
07.08.2013
  telefóny Ú SAV 01.07.13-30.07.13  GTS Slovakia a.s., Bratislava
35795662
  272.23,-
EUR
1110272013
  ZoD účinná od 24.2.2012
07.08.2013
  7/2013 PR služby  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  2040.00,-
EUR
1110302013
  
07.08.2013
  OLO 7/2013 - SÚZ  HM SR ,BA
00603481
  112.81,-
EUR
1110252013
  Z 301.121-29.11.1999
07.08.2013
  OLO 7/2013  HM SR ,BA
00603481
  1092.95,-
EUR
1110312013
  OM00012794
07.08.2013
  ZV 7/13 - SÚZ-Dúbravská cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  5295.92,-
EUR
1110202013
  Z 337/04 z 28.4.2004
07.08.2013
  ZV-7/13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  89.06,-
EUR
1110212013
   1485/02 z 20.06.2002
07.08.2013
  ZV 7/2013-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.95,-
EUR
1110222013
  Z 337 z 28.4.2004
07.08.2013
  ZV-7/2013-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.12,-
EUR
1110232013
  5894/03 z 16.9.2003
07.08.2013
  VaS 7/2013 Jask.rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  19.75,-
EUR
1110242013
  Z 1485/02 z 20.06.2002
07.08.2013
  ZV 07/2013--ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.05,-
EUR
1110262013
  karta Diners
07.08.2013
  platba kartou  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  54.02,-
EUR
1110182013
  1010053202
07.08.2013
  tel.hov.7/2013-SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  353.29,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)