Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1110682013
  obj.č.205/13 z 8.7.13
15.08.2013
  vytlačenie obojstranných vizitiek-1300 ks  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  312.00,-
EUR
1110702013
  5.93981
15.08.2013
  mobil.telef.-08.07.13-07.08.13  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  2266.32,-
EUR
1110712013
  6.120295
15.08.2013
  tel.hov.08.07.13-07.08.13  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  26.22,-
EUR
1110742013
  1.92335990
15.08.2013
  tel.hov.08.07.13-07.08.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  7.03,-
EUR
1110752013
  1.92336139
15.08.2013
  tel.hov.08.07.13-07.08.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  5.03,-
EUR
1110762013
  1.92336130
15.08.2013
  tel.hov.08.07.13-07.08.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  5.03,-
EUR
1110772013
  1.92335980
15.08.2013
  tel.hov.08.07.13-07.08.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  12.18,-
EUR
1110782013
  1.92336174
15.08.2013
  tel.hov.08.07.13-07.08.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  5.03,-
EUR
1110792013
  1.92335975
15.08.2013
  tel.hov.08.07.13-07.08.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  6.42,-
EUR
1110802013
  1.92336108
15.08.2013
  tel.hov.08.07.13-07.08.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  5.03,-
EUR
1110812013
  1.92336166
15.08.2013
  tel.hov.08.07.13-07.08.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  5.03,-
EUR
1110822013
  1.92335998
15.08.2013
  tel.hov.08.07.13-07.08.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  46.20,-
EUR
1110722013
  OM00012793
15.08.2013
  VaS 7/13 - SÚZ-Lamačská cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7212.72,-
EUR
1110732013
  OM00012795
15.08.2013
  VaS 7/13 - SÚZ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  2995.25,-
EUR
1110692013
  Z-4101453920 z 28.12.12
15.08.2013
  plyn 7/2013-Dúbravská cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  13295.07,-
EUR
1110672013
  Z 3108011310
14.08.2013
  elektr.energia 7/13 - SÚZ.  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  29961.72,-
EUR
1110662013
  Platobný výmer
14.08.2013
  popl.za komunálne odpady 1.6.13-30.9.13  MESTO SENEC
00305065
  86.83,-
EUR
1110652013
  Z367/93-1.1.1993
14.08.2013
  VaS 18.06.13-16.07.13 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  309.40,-
EUR
1110632013
  Z 1.4./1997
13.08.2013
  07/13-údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1110602013
  Z č.1026246 - 27.3.2009
13.08.2013
  internet-08/2013-DNV  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  57.08,-
EUR
1110612013
  1026246-27.3.09
13.08.2013
  8/2013 DNV paušál  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1110642013
  obj.č.124/13 z 7.5.2013
13.08.2013
  čistenie bielizne-chata Senec 1 a 2  AQUADENO s.r.o.
47086301
  246.65,-
EUR
1110622013
  obj.č.202/13 z 8.7.13
13.08.2013
  oprava kotla,odstr.por.vod.potr.,oprava dvierok  Ladislav Kockás
41219121
  294.60,-
EUR
1700322013
  UVS/112/2013/JFF
12.08.2013
  stravné,ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Prešovská univerzita, Prešov
17070775
  377.74,-
EUR
1151702013
  z 23.04.07
12.08.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  189.65,-
EUR
1151712013
  z 23.04.07
12.08.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  124.20,-
EUR
1110462013
  701042012
12.08.2013
  vyúč.tepla 7/2013-DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -44.35,-
EUR
1110562013
  UVS/148/2013/JFF
12.08.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  Penzión "Čierna pani", Martin
30498473
  270.00,-
EUR
1110492013
  UVS/61/2013/FF
12.08.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  455.00,-
EUR
1110502013
  UVS/146/2013/FF
12.08.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  35.00,-
EUR
1110592013
  UVS/158/VS/2013
12.08.2013
  dary-pre zahr.hostí-knihy  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  496.00,-
EUR
1110542013
  obj.č.95/2013/FF
12.08.2013
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  1353.32,-
EUR
1110582013
  UVS/128/2013/FF
12.08.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  48.60,-
EUR
1110512013
  UVS/79/2013/JFF
12.08.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  585.90,-
EUR
1110522013
  UVS/138/2013/FF
12.08.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  139.50,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)