Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1111092013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
21.08.2013
  pranie bielizne-Jaskov rad  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  60.47,-
EUR
1111102013
  obj.č.3/2013 z 7.1.13
21.08.2013
  pranie bielizne Šancová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  12.54,-
EUR
1111112013
  obj.č.9/13 z 7.1.2013
21.08.2013
  pranie bielizne-Royová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  126.47,-
EUR
1111122013
  obj.č.9/13 z 7.1.13
21.08.2013
  pranie bielizne - Hroznova  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  94.02,-
EUR
1111132013
  3/2013
21.08.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  42.30,-
EUR
1151752013
  z 23.04.07
21.08.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  531.95,-
EUR
1111022013
  obj.č.238/13 z 16.8.13
21.08.2013
  renovácia tonerov HP  PROLINK s.r.o.
36407968
  931.72,-
EUR
1190252013
  Z-184/E/062
21.08.2013
  projekt.dokum.Pavilń materiálových vied-Košice  HANT BA,a.s.
36328375
  97440.00,-
EUR
1110972013
  Z č.19/2013 K NR SR
20.08.2013
  výpožička nebytových služieb k 60.výročiu SAV  Kancelária Národnej rady
00151491
  213.18,-
EUR
1111002013
  karta
20.08.2013
  nákup kartou  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  64.07,-
EUR
1111012013
  platba kartou
20.08.2013
  repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  392.00,-
EUR
1110982013
  obj.č.171/13 z 12.6.13
20.08.2013
  Dofakturácia DPH k fa 110904  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  40.00,-
EUR
1110992013
  obj.č.224/13 z 7.8.2013
20.08.2013
  tlač pozvánok-60.výročie SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  196.78,-
EUR
1110962013
  UVS/181/2013/JFF
19.08.2013
  ZPC-Majková,Šajgalík-poist.-Helsinky-13.8.-14.8.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  12.40,-
EUR
1151732013
  Z 600 z 31.03.2003
19.08.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  60.47,-
EUR
1151722013
  z 1.3.2007
19.08.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  967.14,-
EUR
1110952013
  obj.č.177/2013 z 14.6.13
19.08.2013
  chladnička WHIRPOOL ARC 104-kanc.Šujan  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  229.00,-
EUR
1190242013
  Z 212/2013 účinn.26.6.13
19.08.2013
  búracie práce-Pavilón lekárskych vied  HANT BA,a.s.
36328375
  141895.48,-
EUR
1190232013
  obj.č.179A/13 z 19.6.13
19.08.2013
  zateplenie vrátnice areál SAV-Dúbarvská 9  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  14046.41,-
EUR
1151742013
  z 23.04.07
19.08.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  242.45,-
EUR
1110892013
  UVS/180/2013/MN
16.08.2013
  ZPC-Novák Franc-17.9.13-19.9.13  PAXTOUR Slovakia s.r.o.
45309345
  266.45,-
EUR
1110882013
  Z z 28.3.2012
16.08.2013
  záloha el.energie 8/13-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1700352013
  komisia KZS PSAV
16.08.2013
  príspevok na ZPC-Spojené kráľ.-Šebesta  Juraj Šebesta,Doc.,RNDr.,PhD.
  350.00,-
EUR
1110932013
  ZOD z 19.9.2007
16.08.2013
  právne služby-patenty- 6/2013  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1110942013
  ZOD z 19.9.2007
16.08.2013
  právne služby-patenty- 7/2013  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1110832013
  600/MO186 z 31.3.2013
16.08.2013
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  462.10,-
EUR
1110842013
  600/MO186 z 31.3.2013
16.08.2013
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  18.72,-
EUR
1110912013
  1.90357743
16.08.2013
  tel.hov.08.07.13-07.08.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  64.92,-
EUR
1110852013
  UVS/60/2013/FF
16.08.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  390.60,-
EUR
1110872013
  ÚVS/146/2013/JFF
16.08.2013
  Stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  362.70,-
EUR
1110922013
  ZOD č.21/2011 z 1.4.11
16.08.2013
  analýza odpadovej vody - SÚZ  Chemický ústav SAV
00166618
  80.00,-
EUR
1700342013
  UVS/145/2013/JFF
16.08.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  697.50,-
EUR
1110862013
  UVS/137/2013/FF
16.08.2013
  stravné a ubytov.zahr.hosťa-MAD  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  1645.30,-
EUR
1110902013
  UVS/36/2013/JFF
16.08.2013
  stravné a ubytov. pre ZH-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  2977.60,-
EUR
1700332013
  UVS/45/2013/JFF
16.08.2013
  stravné zhr.hosťa-MAD  Ústav exper. endokrinológie
00598445
  1841.40,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)