Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1111322013
  HP-0176/06630564/02
26.08.2013
  9/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1151802013
  z 1.3.2007
26.08.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  388.93,-
EUR
1111282013
  *0750901002
26.08.2013
  10/2013-byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  146.69,-
EUR
1111292013
  *0750901102
26.08.2013
  10/2013-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  139.46,-
EUR
1111302013
  *0750901202
26.08.2013
  10/2013-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.27,-
EUR
1111272013
  
26.08.2013
  výmena elektr.rozvádzača,zap.šporáka-Jaskov rad  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  1215.43,-
EUR
1111372013
  UVS/193/2013/MN
26.08.2013
  ZPC-Novák,Grznár,Waclaweková-TAIPEI-29.9.-8.10.  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  4152.00,-
EUR
1111382013
  UVS/196/2013/JFF
26.08.2013
  poistenie-Lapin-Turecko-19.8.13-21.8.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  9.80,-
EUR
1111412013
  UVS/MN/179/2013
26.08.2013
  tlač pozvánok MC SAV 2013  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  60.54,-
EUR
1111352013
  UVS/101/2013/JFF
26.08.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ú ekológie lesa SAV,Zvolen
00679071
  195.30,-
EUR
1111362013
  UVS/81/2013/JFF
26.08.2013
  refundáciu a ubytovaniezahr.hosťa-MAD  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  424.80,-
EUR
1151792013
  CR - 8.1.13
26.08.2013
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  32.00,-
EUR
1111342013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
26.08.2013
  plyn 9/2013-Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  664.00,-
EUR
1111242013
  Z 111387 z 19.11.2004
26.08.2013
  vyúč.zem.plyn od 01.01.13-18.08.13 Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  235.76,-
EUR
1111252013
  Z 111383 z 19.11.2004
26.08.2013
  vyúč.zem.plynu 01.01.13-18.08.13-Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  220.28,-
EUR
1111262013
  Z 111384 z 19.11.2004
26.08.2013
  vyúč.zem.plyn 01.01.13-18.08.13-Royova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -749.03,-
EUR
1151782013
  z 1.11.06
23.08.2013
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  116.64,-
EUR
1111232013
  obj.č.239/13 z 19.8.13
23.08.2013
  stravné lístky-SÚZ  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  612.00,-
EUR
1151762013
  Z č.15.3.2011
23.08.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  635.62,-
EUR
1151772013
  Z č.15.3.2011
23.08.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  516.52,-
EUR
1111212013
  obj.č.216/13 a 227/13
22.08.2013
  elektotech.tovar-sekretariát podpredsedu SAV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  516.00,-
EUR
1111192013
  ZoD
22.08.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 8/13-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1111202013
  ZoD
22.08.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 8/13-Ú SAV,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1111142013
  obj.č.236/2013 z 16.8.13
22.08.2013
  výpočtová technika  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  492.14,-
EUR
1111172013
  
22.08.2013
  ref.cestovných nákladov komisia Vega-Hančuľák  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  71.40,-
EUR
1111182013
  
22.08.2013
  ref.cestovných nákladov komisia Vega-Lazarová  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  78.00,-
EUR
1111222013
  
22.08.2013
  PHM 06.08.13-14.08.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  361.02,-
EUR
1111162013
  
22.08.2013
  HN-4 ks od 01.10.13-31.12.13  ECOPRESS a.s., Bratislava
31333524
  186.00,-
EUR
1111152013
  obj.č.237/13 z 16.8.2013
22.08.2013
  tonery  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  1361.40,-
EUR
1111032013
  Z 2892
21.08.2013
  VaS 28.06.13-26.07.13  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  498.11,-
EUR
1111042013
  obj.č.234/13 z 14.8.2013
21.08.2013
  zasadnutie SNEMU-16.08..2013  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  111.90,-
EUR
1111052013
  obj.č.220/13 z 5.8.13
21.08.2013
  Oprava a vyradenie pračky-DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  41.00,-
EUR
1111062013
  3/2013
21.08.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  79.82,-
EUR
1111072013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
21.08.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  45.70,-
EUR
1111082013
  obj.č.3/13 z 7.1.2013
21.08.2013
  pranie bielizne-Ú SAV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  3.37,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)