Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1119152013
  obj.č.243/2013 z 20.8.13
18.12.2013
  zabezp.pžiar.správy - objekt rekr.chata-SENEC  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  300.00,-
EUR
1119162013
  obj.č.365/2013 z 19.11.13
18.12.2013
  zabezp.geom.plánu- objekt rekr.chata-SENEC  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  540.00,-
EUR
1119002013
  3/2013
18.12.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  7.50,-
EUR
1119012013
  3/2013
18.12.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  83.00,-
EUR
1119022013
  obj.č.9/13 z 7.1.2013
18.12.2013
  pranie bielizne-Royová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  172.98,-
EUR
1119032013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
18.12.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  155.20,-
EUR
1119042013
  obj.č.402/13 z 6.12.2013
18.12.2013
  elektrospotrebiče  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  10363.00,-
EUR
1119052013
  obj.č.403/13 z 6.12.2013
18.12.2013
  elektrospotrebiče  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  8350.00,-
EUR
1118922013
  platba kartou
17.12.2013
  vianočné posedenie  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  748.50,-
EUR
1190532013
  obj.č.352/13 z 11.11.13
17.12.2013
  zastrešenie terasy a schodiska vo dvore Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  31092.00,-
EUR
1118932013
  obj.č.380/13 z 27.11.13
17.12.2013
  posypová soľ-areál prvev.Dúbravská cesta  ANDY-Andrea Šimová
40507904
  2890.08,-
EUR
1190542013
  obj.č.425/13 z 12.12.13
17.12.2013
  Kopírka-OKI-MC 861-predseda SAV  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  3127.00,-
EUR
1118772013
  obj.č.368/13 z 21.11.13
16.12.2013
  oprava motor.vozidla BMW 535-BL 066 DB-úhrada roz.  PARTL Univerzal, BA
11893478
  78.00,-
EUR
1118882013
  obj.č.398/13 z 6.12.13
16.12.2013
  pracovná odev a obuv,uteráky,utierky-ZJ  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  1705.78,-
EUR
1118832013
  
16.12.2013
  tovar podľa prílohy  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  2422.68,-
EUR
1118782013
  5.93981
16.12.2013
  mobil.telef.-08.11.13-07.12.13  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  2984.02,-
EUR
1118802013
  obj.č.396/13 z 6.12.13
16.12.2013
  kancel.materiál-na sklad  REGINA, Bratislava
11636653
  11504.84,-
EUR
1118812013
  obj.č.396/13 z 6.12.13
16.12.2013
  kancel.materiál  REGINA, Bratislava
11636653
  2036.29,-
EUR
1118822013
  obj.č.396/13 z 6.12.13
16.12.2013
  kancel.materiál  REGINA, Bratislava
11636653
  1479.14,-
EUR
1118792013
  Z-4101453920 z 28.12.12
16.12.2013
  plyn 11/2013-Dúbravská cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  63484.80,-
EUR
1118872013
  UVS/325/VA/2013
16.12.2013
  propagácia,dary-zahr.hostí  VÍNO NICHTA
32581441
  6000.00,-
EUR
1118902013
  ZOD z 19.9.2007
16.12.2013
  právne služby-patenty- 11/2013  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1118912013
  ZOD z 19.9.2007
16.12.2013
  právne služby-patenty- 12/2013  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1118642013
  obj.č.404/13 z 6.12.13
13.12.2013
  vymaľovanie 3 schodísk-ubytov.DNV  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  7911.36,-
EUR
1152692013
  z 1.3.2007
13.12.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  1127.48,-
EUR
1118682013
  ZoD
13.12.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 12/13-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1118692013
  ZoD
13.12.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 12/13-Ú SAV,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1118582013
  1026246-27.3.09
13.12.2013
  12/2013 DNV-internet  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  43.70,-
EUR
1118592013
  1026246-27.3.09
13.12.2013
  12/2013 DNV paušál  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1118762013
  obj.č.359/13 z 19.11.13
13.12.2013
  úpravy evid.dod.prostr v systéme e-Vega  MMS Softec
34100172
  1513.20,-
EUR
1118662013
  Dohoda1/2009,D2/2013
13.12.2013
  vyúčt.10/13-zálohy 11/13 a 12/13-Dúbravská cesta  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  1670.91,-
EUR
1118652013
  obj.č.381/13 z 28.11.13
13.12.2013
  oprav poruchy kotol.areál prev.Dúbr.cesta  AVIP servis s.r.o.
46936181
  234.00,-
EUR
1118742013
  obj.č.393/13 z 6.12.13
13.12.2013
  znalecký posudok-napájač VN,parc.č.2616/30  Ing.Dušan Holík
42260761
  180.00,-
EUR
1118752013
  obj.č.393/13 z 6.12.13
13.12.2013
  znalecký posudok-prelož.kábl.parc.č.2616/30,2625/8  Ing.Dušan Holík
42260761
  180.00,-
EUR
1152702013
  Z č.15.3.2011
13.12.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  456.84,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)