Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1111972013
  3105265666 z 25.11.2004
06.09.2013
  el.ener.9/13 -chata SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1111982013
  3105254227 z 16.5.2013
06.09.2013
  9/13 EE Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  70.00,-
EUR
1111992013
  Z-3105034186 z 30.11.2004
06.09.2013
  el.energia 9/2013-Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.45,-
EUR
1112002013
  Z-3105169208 z 30.11.2004
06.09.2013
  el.energia 9/2013 - Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  73.39,-
EUR
1112012013
  Z-3106024848 z 30.11.2004
06.09.2013
  el.energia 9/2013-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4213.06,-
EUR
1111882013
  Z -30.7.2009
05.09.2013
  8/2013 upratovanie  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1111932013
  obj.č.249/13 z 28.8.13
05.09.2013
  revízia filtrčného zariadenia-  Cyril Hatala
22813161
  360.00,-
EUR
1111942013
  obj.č.221/13 z 6.8.13
05.09.2013
  ošetrenie služobného psa-Dúbravská cesta  MVDr. Milan Kopčok
31819915
  134.21,-
EUR
1111872013
  obj.č.124/13 z 7.5.2013
05.09.2013
  čistenie bielizne-chata Senec 1 a 2  AQUADENO s.r.o.
47086301
  162.58,-
EUR
1111952013
  Zmluva
05.09.2013
  výkon technika PO a BOZP 8/2013  PROFIS spol. s.r.o.
34103201
  167.29,-
EUR
1111892013
  Z 140189997 z 25.10.2007
05.09.2013
  el.en. 9/2013-Šancová-byt.č.1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  11.05,-
EUR
1111902013
  obj.188/2013 -21.6.2013
05.09.2013
  8/2013 monitoring médií  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1111912013
  obj.č.252/13 z 20.8.2013
05.09.2013
  komplexná údržba kopír.stroja-kanc.13 a 308  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  190.80,-
EUR
1111922013
  obj.č.259/13 z 2.9.13
05.09.2013
  technické posúdenie zariadení  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  97.20,-
EUR
1111762013
  obj.č.247/13 z 26.8.13
04.09.2013
  monitóring kanalizácie- Dúbravská cesta  Miroslav Marek
32066848
  1455.60,-
EUR
1111782013
  7024976
04.09.2013
  rozšírený internet 9/2013 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1111792013
  Z 4700235
04.09.2013
  káblová TV 01.09.13-31.08.14-Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  533.80,-
EUR
1111862013
  obj.č.209,214,226,235/13
04.09.2013
  tlač vizitiek,hlav.papier  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  322.20,-
EUR
1111802013
  na základe objednávky
04.09.2013
  inzercia .referent ETO,projekt.manažér  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  165.60,-
EUR
1111832013
  obj.č.256/13 z 2.9.13
04.09.2013
  plaketa,kaigr.písmo-tempera  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  15.00,-
EUR
1111822013
  Z -účinná 10.7.2013
04.09.2013
  búracie práce 8/13-objekt Dúbravská cesta  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  170.00,-
EUR
1111812013
  karta Skylink
04.09.2013
  servisný poplatok -chata Senec 2  Skylink s.r.o., Praha 1
24703842
  39.90,-
EUR
1111752013
  obj.č.131/13 z 10.5.13
04.09.2013
  vyprac.štúdie príspevku podpory ľud.zdr.2013-2014  Inštitút zamestnanosti
30856523
  9800.00,-
EUR
1111852013
  Zmluva účinná od 1.8.13
04.09.2013
  PR služby 8/2013  Mgr.Katarína Selecká
46025197
  450.00,-
EUR
1111772013
  120113394 z 6.3.2009
04.09.2013
  el.en.9/2013-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.93,-
EUR
1111842013
  3/2013
04.09.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  87.43,-
EUR
1111722013
  kúpna zmluva
03.09.2013
  MC SAV-Medaila SAV  Mgr.art.Lacková,Pezinok
465714773
  1992.00,-
EUR
1111712013
  zmluva o dielo
03.09.2013
  MC SAV-ETUJA-DIPLOM-OBAL  Mgr.art.Z.Gilhuus,Honefoss
04510429
  800.00,-
EUR
1151832013
  z 23.04.07
03.09.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  736.09,-
EUR
1111612013
  Ú-SAV/LC/2002/02
03.09.2013
  servis ver.obstar.- 9/ 2013  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1151812013
  Z 80490-12.12.05
03.09.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  205.36,-
EUR
1111622013
  Z 9103341780 z 17.7.2007
03.09.2013
  zemný plyn 9/13 -Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1111632013
  Z č.3100324998
03.09.2013
  plyn 9/13-Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1111642013
  Z č.111383 z 19.11.2004
03.09.2013
  zemný plyn od 19.08.13-30.09.13-Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  70.00,-
EUR
1111652013
  Z 111384 z 19.11.2004
03.09.2013
  zemný plyn od 19.08.13-30.09.13-Royova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  184.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)