Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1112232013
  600/MO186 z 31.3.2013
10.09.2013
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  63.00,-
EUR
1112242013
  600/MO186 z 31.3.2013
10.09.2013
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  240.48,-
EUR
1112302013
  obj.č.203/13 z 08.07.13
10.09.2013
  dobropis k fa 2013037-oprava PEUGEOT BA 607XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  -634.00,-
EUR
1112312013
  obj.č.203/13 z 08.07.13
10.09.2013
  doplatok k fa č.2013037-spoluúčasť-PEUGEOT 607XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  66.00,-
EUR
1112372013
  
10.09.2013
  OLO 8/2013 - SÚZ  HM SR ,BA
00603481
  96.22,-
EUR
1112252013
  obj.č.266/2013 z 4.9.13
10.09.2013
  Notebook-Samsung-sekretariá PSAV  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  1336.49,-
EUR
1112262013
  obj.č.267/2013 z 4.9.13
10.09.2013
  výpoč.technika-I.odd.-Frőhlich  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  141.49,-
EUR
1112272013
  obj.č.253/2013 z 2.9.13
10.09.2013
  výpoč.technika-sekretariát P SAV  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  77.47,-
EUR
1112202013
  1010053202
10.09.2013
  tel.hov.8/2013-SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  546.90,-
EUR
1112192013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
10.09.2013
  vyúč.plynu 8/2013  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  155.81,-
EUR
1112212013
  
10.09.2013
  Pravda,SME IV.Q.2013  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  566.10,-
EUR
1112362013
  16703747,16703750
10.09.2013
  mesačný poplatok 9/2013, savsuz 8/2013-SÚZ  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  69.19,-
EUR
1190302013
  obj.č.196/A/13 z 28.6.13
10.09.2013
  geodetické práce-pavilón lek.vied  VILLA s.r.o.
35844221
  280.50,-
EUR
1112282013
  obj.č.197/A/13 z 28.6.13
10.09.2013
  riad. jednotka,čítačka kariet-vozidlá Dúbr.cesta  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  3900.00,-
EUR
1112292013
  701042012
10.09.2013
  vyúč.tepla 8/2013-DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -73.45,-
EUR
1112132013
  ZoD účinná od 24.2.2012
09.09.2013
  8/2013 PR služby  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  2040.00,-
EUR
1151842013
  Z č.15.3.2011
09.09.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  753.26,-
EUR
1112162013
  obj.č.194/A z 28.6.2013
09.09.2013
  dmont.,odvoz a likvid.odpadu-ÚBV SAV  O.K.Plus s.r.o.
35935570
  10680.00,-
EUR
1112182013
  obj.č.269/13 z 6.9.13
09.09.2013
  výpoč.technika-vedecký sekretariát SAV  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  452.40,-
EUR
1151852013
  Z 80490-12.12.05
09.09.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  167.22,-
EUR
1112122013
  Z 301.121-29.11.1999
09.09.2013
  OLO 8/2013  HM SR ,BA
00603481
  1104.89,-
EUR
1112142013
  Zml.o nájme neb.pr.84/13
09.09.2013
  MC-SAV-2013  HM SR ,BA
00603481
  1.00,-
EUR
1112062013
  Z 337/04 z 28.4.2004
09.09.2013
  ZV-8/13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  89.06,-
EUR
1112072013
  Z 337 z 28.4.2004
09.09.2013
  ZV-8/2013-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.12,-
EUR
1112082013
  5894/03 z 16.9.2003
09.09.2013
  VaS 8/2013 Jask.rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  19.75,-
EUR
1112092013
   1485/02 z 20.06.2002
09.09.2013
  ZV 8/2013-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.95,-
EUR
1112102013
  Z 1485/02 z 20.06.2002
09.09.2013
  ZV 08/2013--ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.05,-
EUR
1112112013
  Z367/93-1.1.1993
09.09.2013
  VaS 17.07.13-15.08.13 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  111.91,-
EUR
1112052013
  
09.09.2013
  PHM 16.08.13-28.08.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  812.86,-
EUR
1112172013
  Zmluva č.89/2013
09.09.2013
  čistenie šatstva-Dúbravská ceesta  INPROKOM s.r.o., BA 2
31342680
  41.45,-
EUR
1112152013
  Účasť SAV na výstave.
09.09.2013
  inštalácia stánku-Agrokomplex 2013  Arborétum Mlyňany SAV
00166677
  875.05,-
EUR
1112042013
  obj.č.195/13 z 28.6.13
06.09.2013
  odvoz a likvidácia neupotrebiteľného nábytku Ú SAV  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  11671.20,-
EUR
1112022013
  Z1010053200
06.09.2013
  8/2013  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  548.39,-
EUR
1111962013
  Z 31181882
06.09.2013
  telefon Samsung-Koppel  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  150.00,-
EUR
1112032013
  karta Diners
06.09.2013
  platba kartou  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  992.75,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)