Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1112712013
  obj.č. 278/2013
16.09.2013
  skartovač  REGINA, Bratislava
11636653
  149.54,-
EUR
1112542013
  obj.č.268/13 z 4.9.13
16.09.2013
  tlač kartičiek na plakety-60.výročie SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  39.60,-
EUR
1112722013
  ZoD
16.09.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 9/13-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1112732013
  ZoD
16.09.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 9/13-Ú SAV,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1190312013
  obj.č.261/13 z 3.9.13
16.09.2013
  geodetické práce pavilón mater.vied-BA  VILLA s.r.o.
35844221
  168.00,-
EUR
1151902013
  z 23.04.07
13.09.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  345.17,-
EUR
1151912013
  z 23.04.07
13.09.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  263.88,-
EUR
1151922013
  Z č.15.3.2011
13.09.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  269.38,-
EUR
1112492013
  Z-4101453920 z 28.12.12
13.09.2013
  plyn 8/2013-Dúbravská cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  12502.24,-
EUR
1112532013
  obj.č.225/13 z 7.8..2013
13.09.2013
  vyhotov. zvukovo-obrazového záznamu-16.8.13  C.E.N., s.r.o.
35780886
  6000.00,-
EUR
1151892013
  z 1.3.2007
13.09.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  715.43,-
EUR
1112502013
  Z č.1026246 - 27.3.2009
13.09.2013
  internet-09/2013-DNV  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  55.74,-
EUR
1112512013
  1026246-27.3.09
13.09.2013
  9/2013 DNV paušál  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.92,-
EUR
1700362013
  UVS/176/2013/JFF
13.09.2013
  stravné,ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Geofyzikálny ústav SAV
00586935
  807.70,-
EUR
1112522013
  813/63/OMS/Rž/80-13
13.09.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav pre výskum srdca SAV
00598461
  407.00,-
EUR
1700372013
  UVS 154/2013/FF
13.09.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Matematický ústav SAV
00166791
  418.50,-
EUR
1112472013
  SMZ 13/C008
13.09.2013
  Zbierka zákonov 2013-preplatok-SÚZ  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  -4.74,-
EUR
1112482013
  SMZ 13/C008
13.09.2013
  Finančný spravodajca 2013-preplatok-SÚZ  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  -10.13,-
EUR
1112462013
  obj.č.263/13 z 4.9.13
13.09.2013
  čistiace a hyg.potreby  HANCO -veľkoobch., Bratislava
31392989
  5502.96,-
EUR
1151862013
  CR - 8.1.13
13.09.2013
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  32.00,-
EUR
1151872013
  Z 600 z 31.03.2003
13.09.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  252.00,-
EUR
1151882013
  Z 600 z 31.03.2003
13.09.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  99.79,-
EUR
1112452013
  28.2.2007
12.09.2013
  telefóny Ú SAV 01.08.13-31.08.13  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  251.38,-
EUR
1112422013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
11.09.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  101.23,-
EUR
1112432013
  3/2013
11.09.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  27.76,-
EUR
1112442013
  Z4A00/2523
11.09.2013
  poštovné 08/13  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  469.00,-
EUR
1112392013
  UVS/219/2013
11.09.2013
  ZPC Ježová Poľsko-poistenie  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.20,-
EUR
1112402013
  UVS/165/2013
11.09.2013
  ubyt.stravné ZH MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  451.20,-
EUR
1112412013
  obj.č.265/13 z 4.9.2013
10.09.2013
  tonery  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  278.16,-
EUR
1112382013
  zmluva
10.09.2013
  zodpov.za škodu výkon povolania-Jánoš-Dúbr.cesta  Kooperativa a.s.
00585441
  23.37,-
EUR
1112322013
  Z 1.4./1997
10.09.2013
  08/13-údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1112332013
  OM00012793
10.09.2013
  VaS 8/13 - SÚZ-Lamačská cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7271.98,-
EUR
1112342013
  OM00012794
10.09.2013
  ZV 8/13 - SÚZ-Dúbravská cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  5295.92,-
EUR
1112352013
  OM00012795
10.09.2013
  VaS 8/13 - SÚZ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  2440.08,-
EUR
1112222013
  600/MO186 z 31.3.2013
10.09.2013
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  18.72,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)