Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151932013
  z 23.04.07
19.09.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  293.45,-
EUR
1112842013
  obj.č.270/13 z 6.9.13
19.09.2013
  údržba kopír.stroja a oprava kanc.č.309  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  146.28,-
EUR
1112852013
  obj.č.270/13 z 6.9.13
19.09.2013
  údržba kopír.stroja a oprava kanc.č.303  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  247.80,-
EUR
1151942013
  Z 600 z 31.03.2003
19.09.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  245.47,-
EUR
1151952013
  Z 600 z 31.03.2003
19.09.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  62.21,-
EUR
1112862013
  Z 2892
19.09.2013
  VaS 27.07.13-27.08.13  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  638.54,-
EUR
1112872013
  objednávka
19.09.2013
  inzercia-odb.referent-ETO-2.pracovníci  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  265.62,-
EUR
1151962013
  Z 80490-12.12.05
19.09.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  288.53,-
EUR
1112822013
  1.90357743
18.09.2013
  tel.hov.08.08.13-07.09.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  30.62,-
EUR
1112832013
  obj.č.244/13 z 20.8.13
18.09.2013
  vyh.hlav.papiera-podpred.,predsedníctvo  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  183.00,-
EUR
1112812013
  Z 3108011310
18.09.2013
  elektr.energia 8/13 - SÚZ.  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2615.46,-
EUR
1112792013
  UZN.PSAV
18.09.2013
  konferenčný poplatok-ZPC-Japonsko-Pastorek  STS-Forum
  377.53,-
JPY
1112762013
  obj.č.222/13 z 6.8.13
17.09.2013
  oprava poš.rozv.trafostanica Dúbr.cesta-Virl.ústav  BQR s.r.o.
45892920
  6718.21,-
EUR
1112772013
  obj.č.279/13 z 11.9.13
17.09.2013
  odstránenie hav.stavu-zatekanie recep.ubyt.DNV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  270.20,-
EUR
1190322013
  Z-184/E/062
17.09.2013
  projekt.dokum.Pavilń materiálových vied-Košice  HANT BA,a.s.
36328375
  107208.00,-
EUR
1112752013
  obj.č.223/2013 z 7.8.13
17.09.2013
  tech.a prod.zabezp.11.9.13-odovz.cien 60.výročie  MONARCH a.s., Bratislava
31325645
  5577.06,-
EUR
1112782013
  obj.č.213/13 z 15.7.2013
17.09.2013
  výmena vchodových dverí-Ú SAV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  11575.20,-
EUR
1112742013
  obj.č.232/13 z 14.8.13
17.09.2013
  tepovanie ubytovňa Jaskov rad  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  456.00,-
EUR
1112602013
  prihláška
17.09.2013
  školenie-Konečná B.,Ľ.  PROEKO BA, Bratislava 48
35900831
  118.00,-
EUR
1112612013
  prihláška
17.09.2013
  školenie-Konečná Boušková J.,R.  PROEKO BA, Bratislava 48
35900831
  162.00,-
EUR
1112802013
  obj.č.231/13 z 14.08.2013
17.09.2013
  oprava snímača na predné reflekt.-PEUGEOT 607- XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  420.61,-
EUR
1112622013
  1.92335998
16.09.2013
  tel.hov.08.08.13-07.09.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  23.17,-
EUR
1112632013
  1.92335980
16.09.2013
  tel.hov.08.08.13-07.09.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  8.11,-
EUR
1112642013
  1.92336108
16.09.2013
  tel.hov.08.08.13-07.09.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  2.27,-
EUR
1112652013
  1.92336130
16.09.2013
  tel.hov.08.08.13-07.09.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  2.27,-
EUR
1112662013
  1.92335975
16.09.2013
  tel.hov.08.08.13-07.09.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  2.63,-
EUR
1112672013
  1.92336174
16.09.2013
  tel.hov.08.08.13-07.09.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  2.27,-
EUR
1112682013
  1.92336166
16.09.2013
  tel.hov.08.08.13-07.09.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  2.27,-
EUR
1112692013
  1.92335990
16.09.2013
  tel.hov.08.08.13-07.09.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  3.88,-
EUR
1112702013
  1.92336139
16.09.2013
  tel.hov.08.08.13-07.09.13 - SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  2.27,-
EUR
1112562013
  6.120557/0903200916
16.09.2013
  tel.hov.08.08.13-07.09.13-Koppel  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  31.31,-
EUR
1112572013
  5.93981
16.09.2013
  mobil.telef.-08.08.13-07.09.13  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  2504.30,-
EUR
1112582013
  na základe objednávky
16.09.2013
  inzercia .sam.odb.ref. ETO  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  70.80,-
EUR
1112592013
  objednávka
16.09.2013
  inzercia- riaditeľ/ka-Ústav geotechniky - SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  540.00,-
EUR
1112552013
  274/2004 z 27.10.04
16.09.2013
  čistenie a kontrola lapačov oleja-ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)