Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1113092013
  UVS/221/2013/KRI
24.09.2013
  ZPC-Gálik-Kanada 21.11.13-22.11.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  592.40,-
EUR
1113102013
  UVS/65/2013/MN
24.09.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  225.30,-
EUR
1190332013
  obj.č.283/13 z 13.9.13
24.09.2013
  meranie a výpočty-Pavil.mat.vied-Košice  GEOTOP s.r.o.
36590711
  330.00,-
EUR
1113182013
  obj.č.129/13 z 10.5.13
24.09.2013
  Vypracov.štúdie príspevku podpora život.prostr.  Mgr.Richard Filčák PhD.
43777317
  9970.00,-
EUR
1113192013
  obj.č.160/13 z 29.5.13
24.09.2013
  Vypracov.štúdie aplikácie stratégie 2014-2020  Mgr.Richard Filčák PhD.
43777317
  5000.00,-
EUR
1113162013
  UVS/211/013/Va
24.09.2013
  slávnostný obed-MC SAV  Minist.kultúry, Bratislava 1
00165182
  500.03,-
EUR
1113132013
  Z 701.04
24.09.2013
  DNV teplo 10/2013  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2246.37,-
EUR
1113152013
  Z z 28.3.2012
24.09.2013
  záloha el.energie 10/13-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1113052013
  *0750901002
24.09.2013
  11/2013-byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  146.69,-
EUR
1113062013
  *0750901102
24.09.2013
  11/2013-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  139.46,-
EUR
1113072013
  *0750901202
24.09.2013
  11/2013-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.27,-
EUR
1113112013
  HP-0176/0660056/02
24.09.2013
  10/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  135.86,-
EUR
1113122013
  HP-0176/06630564/02
24.09.2013
  10/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1113032013
  obj.č.292/13 z 20.9.2013
23.09.2013
  smútočný veniec-pohreb p.Zemka  Kvietok-Zdražilová
43646441
  99.00,-
EUR
1151972013
  Z č.15.3.2011
23.09.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  483.92,-
EUR
1151982013
  Z č.15.3.2011
23.09.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  932.83,-
EUR
1113042013
  obj.č.230/13 z 12.8.13
23.09.2013
  kanc.nábytok-podpredseda SAV  ORA-ARCHITEKT s.r.o.
47215488
  10544.00,-
EUR
1113002013
  obj.č.142/13 z 15.5.2013
23.09.2013
  príprava projekt.dokument.pre real.4 stavieb  Stengl Consulting,s.r.o.,Brati
35785616
  7200.00,-
EUR
1113012013
  obj.č.141/13 z 15.5.2013
23.09.2013
  dopracovanie dokum.žiadosti o NFP projekty  Stengl Consulting,s.r.o.,Brati
35785616
  5400.00,-
EUR
1112992013
  
23.09.2013
  PHM 04.09.13-13.09.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  597.46,-
EUR
1113022013
  obj.č. 286/2013 z 13.9.13
23.09.2013
  kalendáre a diáre  REGINA, Bratislava
11636653
  959.52,-
EUR
1151992013
  Z 600 z 31.03.2003
23.09.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  330.17,-
EUR
1152002013
  Z 600 z 31.03.2003
23.09.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  17.70,-
EUR
1152012013
  Z 600 z 31.03.2003
23.09.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  115.06,-
EUR
1112962013
  rozhodnutie
20.09.2013
  Daň z nehnut.2013-2 a 3 splátka-SÚZ  HM SR ,BA
00603481
  14178.36,-
EUR
1112912013
  UVS/222/2013/wek
20.09.2013
  ZPC-letenka-Pastorek-4.10.13-8.10.13-Japonsko  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  790.00,-
EUR
1112942013
  UVS/229/2013/JB
20.09.2013
  letenka-Varšava-Barančík-23.09.13-25.09.13-z MVTS  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  623.00,-
EUR
1112982013
  obj.č.195/13 z 28.6.13
20.09.2013
  odvoz a likvidácia neupotrebiteľného nábytku Ú SAV  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  6997.20,-
EUR
1112972013
  obj.č.257/13 z 2.9.13
20.09.2013
  oprava elektr.zariadenia-Dúbravská cesta  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  549.94,-
EUR
1112922013
  ZOD č.21/2011 z 1.4.11
20.09.2013
  analýza odpadovej vody - SÚZ  Chemický ústav SAV
00166618
  80.00,-
EUR
1112952013
  3.rokovanie P SAV 1.8.13
20.09.2013
  refund.ZPC-Turecko-Ing.Simančík  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  298.61,-
EUR
1112902013
  UVS/135/2013/FF
20.09.2013
  ubyt.stravné ZH - MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  79.80,-
EUR
1112882013
  obj.č.258/13 z 2.9.13
20.09.2013
  preprava osôb Smolenice 11.9.13 a späť-60.výročie  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  285.00,-
EUR
1112932013
  UVS/205/2013/JFF
20.09.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  315.00,-
EUR
1112892013
  obj.4516920800
20.09.2013
  preplombovanie elektromera Jaskov rad  ZSE distribúcia
36361518
  19.16,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)