Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1113482013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
01.10.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  58.64,-
EUR
1113492013
  3/2013
01.10.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  94.70,-
EUR
1113452013
  obj.č.274/13 z 9.9.13
01.10.2013
  výstava - Dotyky s rozmanitosťou  Mgr.Art.Peter Liška
43581218
  3000.00,-
EUR
1113472013
  obj.č.88/13 z 22.4.13
01.10.2013
  vypracovanie teplotech.certif.-Virologický ústav  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  2160.00,-
EUR
1113432013
  227/UVS/2013/Va/v
30.09.2013
  tlač posterov-medzin.výstava-TAIWAN  DOUBLE P s.r.o., Bratislava 2
31384641
  700.80,-
EUR
1113442013
  UVS/225/2013/Va/v
30.09.2013
  tlač samolepiaca fólia-medz.výstava-SLOVMEDIA  DOUBLE P s.r.o., Bratislava 2
31384641
  678.00,-
EUR
1113382013
  úhrada čl.príspevku
30.09.2013
  NK- členský príspevok 2013  CISH - ICHS
00243255
  653.17,-
CHF
1113412013
  UVS/153/2013/FF
30.09.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  245.00,-
EUR
1113372013
  obj.č.295/13 z 23.9.13
30.09.2013
  sprac.statického pos.hav.stavu kolektor-Dúb.cesta  PKISA, s.r.o.
44345046
  1181.09,-
EUR
1113392013
  UVS/230/2013/FF
30.09.2013
  poist. ZPC-Waclaweková,Grznár,Novák,Fröhl.-TAIWAN  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  84.00,-
EUR
1700392013
  ÚVS/177/2013/JFF
30.09.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  279.00,-
EUR
1113422013
  UVS/160/2013/JFF
30.09.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav etnológie SAV, BA 1
00166979
  279.00,-
EUR
1700382013
  UVS/195/2013/JFF
30.09.2013
  stravné,ubztovanie yahr.hosťa-MAD  Ústav štátu a práva SAV
00167037
  347.40,-
EUR
1113402013
  UVS/80/2013/JFF
30.09.2013
  stravné,ubztovanie zahr.hosťa-MAD  Ú ekológie lesa SAV,Zvolen
00679071
  1900.50,-
EUR
1113362013
  Z 367/93 z 1.1.1993
30.09.2013
  VaS od 22.08.13.-21.09.13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  54.86,-
EUR
1113332013
  
27.09.2013
  Zbierka zákonov- 4 preddavok-2013  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  160.00,-
EUR
1113322013
  obj.č.159/13 z 29.5.13
27.09.2013
  vypracov.štúdie kohéznej politiky-2014-2020  WINDENMARK Consulting s.r.o.
47127228
  9850.00,-
EUR
1113342013
  obj.č.297/13 z 23.9.13
27.09.2013
  oprava havar.kanal.prípojky-Jaskov rad  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  3416.28,-
EUR
1113352013
  obj.č.271/13 z 6.9.13
27.09.2013
  opravy v ubytovne SAV-Royova  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  341.16,-
EUR
1190342013
  Zml.o dielo- úč.27.8.13
26.09.2013
  zateplenei troch objektov-USTARCH  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  58245.00,-
EUR
1113282013
  obj.č.290/13 z 16.9.2013
26.09.2013
  zasadnutie SNEMU-17.09..2013  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  111.90,-
EUR
1113292013
  3/2013
26.09.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  113.45,-
EUR
1113302013
  4/2013
26.09.2013
  pranie bielizne DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  208.54,-
EUR
1113312013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
26.09.2013
  pranie bielizne-Jaskov rad  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  83.59,-
EUR
1113202013
  obj.č.191/13 z 21.6.13
25.09.2013
  inštalácia-certifikát pre doménu e-vega  MMS Softec
34100172
  4368.00,-
EUR
1113262013
  obj.č.282/13 z 13.9.13
25.09.2013
  plátno 600x400 mm-Noc výskumníkov  DOUBLE P s.r.o., Bratislava 2
31384641
  604.80,-
EUR
1113272013
  ZOD z 19.9.2007
25.09.2013
  právne služby-patenty- 8/2013  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1113232013
  obj.č.130/13 z 10.5.13
25.09.2013
  Vypr.štúdie prísp. podpory obl.výskumu 2014-2020  FINRES, s.r.o.
46992758
  9820.00,-
EUR
1113242013
  obj.č.250/13 z 28.8.13
25.09.2013
  záhradný motor.vysávač-areál Dúbravská cesta  Ing.Ján Spišák-STENIA
14354144
  753.79,-
EUR
1113212013
  Z 2892 z 27.6.1996
25.09.2013
  VaS od 08.08.13-06.09.13-Royova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  48.28,-
EUR
1113222013
  Z 2377 - 11.9.1995
25.09.2013
  VaS 19.08.13-18.09.13/2013-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.16,-
EUR
1113252013
  obj.č.289/13 z 16.9.13
25.09.2013
  ochranné pracovné prostriedky-areál Dúbravská cest  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  418.35,-
EUR
1113142013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
24.09.2013
  plyn 10/2013-Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1953.00,-
EUR
1113172013
  prihláška
24.09.2013
  školenie-Martišková,Kolozsváryová-1.10.13  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  112.00,-
EUR
1113082013
  prihláška
24.09.2013
  školenie-Jakubičková  PROEKO BA, Bratislava 48
35900831
  49.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)