Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1113682013
  
03.10.2013
  refundácia cestov.nákladov - komisia Vega  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  4.00,-
EUR
1113692013
  
03.10.2013
  refundácia cestov.nákladov - komisia Vega  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  4.00,-
EUR
1113702013
  
03.10.2013
  refundácia cestov.nákladov - komisia Vega  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  11.90,-
EUR
1152042013
  CRO- 7.1.13
03.10.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  827.63,-
EUR
1113732013
  7024976
03.10.2013
  rozšírený internet 10/2013 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1152072013
  Z č.15.3.2011
03.10.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  568.73,-
EUR
1113722013
  Zmluva účinnosť 9.2.13
03.10.2013
  odvysiel. 3 relácií o SAV-rádio rádio Best-3 fakt.  Slovak Media Consulting
46069984
  2495.00,-
EUR
1152112013
  z 23.04.07
03.10.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  325.63,-
EUR
1152122013
  z 23.04.07
03.10.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  313.68,-
EUR
1113712013
  ZoD účinná od 24.2.2012
03.10.2013
  9/2013 PR služby  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  2040.00,-
EUR
1113762013
  nájomná zmluva
03.10.2013
  nájomné za pozemok na par.č.548/114 za rok 2013  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  1.00,-
EUR
1152062013
  z 1.3.2007
03.10.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  377.60,-
EUR
1152052013
  CR z 8.1.13
03.10.2013
  potraviny  Orbánová Barbora, Bratislava
17517222
  66.05,-
EUR
1152032013
  z 1.11.06
03.10.2013
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  116.64,-
EUR
1113662013
  UVS/224/2013/MR
02.10.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  35.00,-
EUR
1113642013
  Zmluva
02.10.2013
  výkon technika PO a BOZP 9/2013  PROFIS spol. s.r.o.
34103201
  167.29,-
EUR
1113752013
  Z -účinná 10.7.2013
02.10.2013
  výstavba objekt pre biomedicínu- 9/2013  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  185.00,-
EUR
1113652013
  UVS/173/2013/MR
02.10.2013
  stravné a ubytov.zahr.hosťa-MAD  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  778.80,-
EUR
1700402013
  UVS/90/2013/MR
02.10.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  133.81,-
EUR
1700412013
  1280-63/OMS/Rž-129/13
02.10.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  222.00,-
EUR
1113632013
  1.10273781
02.10.2013
  tel.hov.22.08.13-21.09.13-SUZ-0903764978  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  0.04,-
EUR
1113562013
  Z 111388 z 19.11.2004
02.10.2013
  zemný plyn 10/13- ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  121.00,-
EUR
1113572013
  Z 9103341780 z 17.7.2007
02.10.2013
  zemný plyn 10/13 -Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1113582013
  Z č.111383 z 19.11.2004
02.10.2013
  plyn 10/2013-Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  218.00,-
EUR
1113592013
  Z 111384 z 19.11.2004
02.10.2013
  plyn 10/2013 - Royova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  574.00,-
EUR
1113602013
  Z č.111385
02.10.2013
  zemný plyn 10/13-DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  61.00,-
EUR
1113612013
  Z 111387 z 19.11.2004
02.10.2013
  plyn 10/2013 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  180.00,-
EUR
1113622013
  Z č.3100324998
02.10.2013
  plyn 10/13-Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1113522013
  prihláška
01.10.2013
  školenie-Tengeriová-zákon o cestovných náhradách  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  50.00,-
EUR
1113542013
  účasť na medz.výstave
01.10.2013
  ref.ubyt.,stravné-Agrokomplex 2013-Kúdela  Virologický ústav SAV,BA
00166651
  121.20,-
EUR
1113552013
  UVS/144/2013/JFF
01.10.2013
  poistenie-Gálik-Kanada-09.10.13-13.10.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  21.00,-
EUR
1113502013
  obj.č.254/13 z 2.9.13
01.10.2013
  výmena okien,dverí a svietidiel-chemický ústav  HSH izol s.r.o.
36353604
  12239.39,-
EUR
1113512013
  obj.č.255/13 z 2.9.13
01.10.2013
  oprava strechy a prístreškov- ÚSTARCH  HSH izol s.r.o.
36353604
  11375.81,-
EUR
1113462013
  obj.č.277/13 z 11.9.13
01.10.2013
  sanácia havárie kolektrora - areál Dúbravská cesta  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  15144.00,-
EUR
1113532013
  UVS/223/2013/MN
01.10.2013
  ubytovanie zahr.hosťa - MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  105.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)