Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1113992013
  4140000854 z 9.6.10
08.10.2013
  káblová tel.IV.Q.13 -Dúbravská cesta  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  59.40,-
EUR
1114002013
  4140000855 z 9.6.10
08.10.2013
  káblová tel.IV.Q.13 -Dúbravská cesta  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  56.40,-
EUR
1114012013
  Z 301.121-29.11.1999
08.10.2013
  OLO 9/2013  HM SR ,BA
00603481
  976.82,-
EUR
1114032013
  karta Diners
08.10.2013
  platba kartou  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  702.93,-
EUR
1114042013
  obj.č.318/13 z 7.10.13
08.10.2013
  výpoč.technika-sekretariát P SAV-refer.anal.studii  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  511.08,-
EUR
1113952013
  obj.č.294/13 z 23.9.13
08.10.2013
  údržba kopír.stroja  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  107.40,-
EUR
1114052013
  ÚVS/186/a/2013/V
08.10.2013
  Medz.výstava-SLOVMEDICA 2013  INCHEBA a.s., Bratislava
00211087
  3321.70,-
EUR
1114072013
  UVS/215/2013/FF
08.10.2013
  stravné a ubytov.zahr.hosťa-MAD  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  514.80,-
EUR
1114092013
  UVS/62/2013/FF
08.10.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav merania SAV
00598411
  370.80,-
EUR
1114062013
  Účasť SAV na výstave.
08.10.2013
  medzinárodná výstava-Slovmedica  Arborétum Mlyňany SAV
00166677
  933.83,-
EUR
1114082013
  UVS/178/2013/JFF
08.10.2013
  stravné,ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  1450.30,-
EUR
1113842013
  obj.č.20413 z 8.7.2013
07.10.2013
  stravné poukážky -1300 ks  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  4063.80,-
EUR
1113862013
  Z 140189997 z 25.10.2007
07.10.2013
  el.en. 10/2013-Šancová-byt.č.1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  11.05,-
EUR
1113872013
  3105254227 z 16.5.2013
07.10.2013
  10/13 EE Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  70.00,-
EUR
1113882013
  3105265666 z 25.11.2004
07.10.2013
  el.ener.10/13 -chata SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1113892013
  Z-3105189687 z 30.11.2004
07.10.2013
  el.energia 10/2013-Royova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  123.68,-
EUR
1113902013
  Z-3106024848 z 30.11.2004
07.10.2013
  el.energia 10/2013-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4213.06,-
EUR
1113912013
  Z-3105034186 z 30.11.2004
07.10.2013
  el.energia 10/2013-Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.45,-
EUR
1113922013
  Z-3105169208 z 30.11.2004
07.10.2013
  el.energia 10/2013 - Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  73.39,-
EUR
1113942013
  obj.č.246/13 z 26.8.13
07.10.2013
  oprava elektropohonu úpravovni vody-kot.Dúbr.cesta  Waleon s.r.o.
36197491
  497.40,-
EUR
1113852013
  Zmluva účinná od 1.8.13
07.10.2013
  PR služby 9/2013  Mgr.Katarína Selecká
46025197
  450.00,-
EUR
1113932013
  obj.č.211/A/13 z 10.7.13
07.10.2013
  čistenie bielizne-chata Senec 1 a 2  AQUADENO s.r.o.
47086301
  34.81,-
EUR
1113772013
  120113394 z 6.3.2009
04.10.2013
  el.en.10/2013-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.93,-
EUR
1113782013
  obj.188/2013 -21.6.2013
04.10.2013
  9/2013 monitoring médií  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1113822013
  obj.č.280,264/2013
04.10.2013
  tlač vizitiek  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  65.10,-
EUR
1113832013
  obj.č.293/2013 z 23.9.13
04.10.2013
  tlač hlavičkového papiera  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  16.80,-
EUR
1113792013
  obj.č.303/13 z 26.9.13
04.10.2013
  servis po 20 000 km - PEUGEOT BL 003 FE  PARTL Univerzal, BA
11893478
  218.92,-
EUR
1113802013
  obj.č.302/13 z 26.9.13
04.10.2013
  servis po 100 000 km - PEUGEOT 607 XV  PARTL Univerzal, BA
11893478
  521.54,-
EUR
1113812013
  obj.č.306/13 z 26.9.13
04.10.2013
  oprava motor.vozidla NUBIRA BA 342 CV  PARTL Univerzal, BA
11893478
  870.22,-
EUR
1152082013
  Z 600 z 31.03.2003
03.10.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  152.92,-
EUR
1152092013
  Z 600 z 31.03.2003
03.10.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  32.50,-
EUR
1152102013
  Z 600 z 31.03.2003
03.10.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  116.11,-
EUR
1113742013
  Ú-SAV/LC/2002/02
03.10.2013
  servis ver.obstar.- 10/ 2013  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1152022013
  Z 80490-12.12.05
03.10.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  235.30,-
EUR
1113672013
  
03.10.2013
  ref.cestov.príkazov-komisia Vega  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  9.30,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)