Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1500012013
  Z 184/E/062 z 30.4.2013
14.10.2013
  dod.a inšt.prís.vybav.-Pav.mat.vied KE  Lomtec.com a.s.
35795174
  486338.40,-
EUR
1152172013
  Z 600 z 31.03.2003
14.10.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  213.41,-
EUR
1152182013
  Z 600 z 31.03.2003
14.10.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  44.65,-
EUR
1114332013
  obj.č.314/13 z 7.10.13
14.10.2013
  2 ks počítačová zostava-rezerva Ú SAV  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  1090.01,-
EUR
1114402013
  OM00012793
14.10.2013
  VaS 9/13 - SÚZ-Lamačská cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6839.70,-
EUR
1114412013
  OM00012795
14.10.2013
  VaS 9/13 - SÚZ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  2922.83,-
EUR
1114422013
  OM00012794
14.10.2013
  ZV 9/13 - SÚZ-Dúbravská cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  5125.40,-
EUR
1114262013
  Z367/93-1.1.1993
14.10.2013
  VaS 16.08.13-16.09.13 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  261.13,-
EUR
1114272013
  V503070000
14.10.2013
  VaS od 09.07.13-08.10.13 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.16,-
EUR
1114282013
  Zml.č.PZ 00179762001
14.10.2013
  VaS 09.07.13-08.10.13-SENEC 2  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.16,-
EUR
1114322013
  Z4A00/2523
14.10.2013
  poštovné 09/13  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  588.45,-
EUR
1114302013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
14.10.2013
  vyúč.plynu 9/2013  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  358.70,-
EUR
1114382013
  Z č. 411017715
14.10.2013
  poistenie majetku-Ústav mater.výskumu-Košice  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  59.01,-
EUR
1114252013
  obj.č.247/13 z 26.8.13
14.10.2013
  monitóring kanalizácie- Dúbravská cesta  Miroslav Marek
32066848
  238.32,-
EUR
1152132013
  CRO- 7.1.13
09.10.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  936.68,-
EUR
1114152013
  
09.10.2013
  PHM 17.09.13-30.09.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  870.94,-
EUR
1114142013
  1010053202
09.10.2013
  tel.hov.9/2013-SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  460.14,-
EUR
1114222013
  Z1010053200
09.10.2013
  9/2013  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  574.33,-
EUR
1152142013
  Z 80490-12.12.05
09.10.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  189.32,-
EUR
1114162013
  5894/03 z 16.9.2003
09.10.2013
  VaS 9/2013 Jask.rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  19.75,-
EUR
1114172013
  Z 337 z 28.4.2004
09.10.2013
  ZV-9/2013-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.12,-
EUR
1114182013
  Z 337/04 z 28.4.2004
09.10.2013
  ZV-9/13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  85.80,-
EUR
1114192013
  Z 1485/02 z 20.06.2002
09.10.2013
  ZV 09/2013--ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  49.96,-
EUR
1114202013
   1485/02 z 20.06.2002
09.10.2013
  ZV 9/2013-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  10.86,-
EUR
1114242013
  
09.10.2013
  OLO 9/2013 - SÚZ  HM SR ,BA
00603481
  92.90,-
EUR
1114232013
  16703747,16703750
09.10.2013
  mesačný poplatok 10/2013, savsuz 9/2013-SÚZ  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  61.28,-
EUR
1114212013
  Zmluva 01/2000
09.10.2013
  SANET-poskytnuté služby-VII.-IX.Q.2013  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1114102013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
09.10.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  133.37,-
EUR
1114112013
  3/2013
09.10.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  72.06,-
EUR
1114122013
  obj.č.216/2013 z 23.7.13
09.10.2013
  kanvica Gorenje K-sekretariát pre podpredsedu  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  51.00,-
EUR
1114132013
  obj.č.299/2013 z 24.9.13
09.10.2013
  oprava práčky AWE7727-DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  99.65,-
EUR
1114022013
  Z -30.7.2009
08.10.2013
  9/2013 upratovanie  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1113962013
  28.2.2007
08.10.2013
  telefóny 9/2013 - Ú SAV  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  333.07,-
EUR
1113972013
  4140000868z 16.6.10
08.10.2013
  káblová tel.IV.Q.13 -Dúbravská cesta  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  59.40,-
EUR
1113982013
  4140000853 z 9.6.10
08.10.2013
  káblová tel.IV.Q.13 -Dúbravská cesta  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  59.40,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)