Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1114682013
  obj.č.105/13 z 25.4.13
16.10.2013
  rozšírenie a upravenie vodovod.šachty-Royova  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  2470.24,-
EUR
1114612013
  obj.č.325/13 z 9.10.13
16.10.2013
  náhradné diely na kosačkový traktor  ADACOM progatec,s.r.o.
36734497
  377.14,-
EUR
1114702013
  platba kartou
16.10.2013
  materiál-referát prevádzky areálu SAV  Mountfield SK,s.r.o.
36377147
  277.00,-
EUR
1114642013
  UVS/34/2013/FF
16.10.2013
  stravné a ubytov. pre ZH-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  398.93,-
EUR
1114622013
  UVS/135/2013/FF
16.10.2013
  stravné,cestovné-zahr.hosťa-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  1651.45,-
EUR
1114632013
  UVS/142/2013/FF
16.10.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  362.70,-
EUR
1114492013
  UVS/163/2013/JFF
15.10.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  195.30,-
EUR
1114522013
  Účasť na pracovnej výs.
15.10.2013
  medzin.výstava-Agrokomplex 2013  Parazitologický ústav SAV
00586951
  503.22,-
EUR
1700442013
  UVS/35/2013/FF
15.10.2013
  cestovné zahr.hosťa-MAD  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  571.23,-
EUR
1114502013
  UVS/65/2013/MN
15.10.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  360.00,-
EUR
1114572013
  UVS/213/2013/MR
15.10.2013
  ubytov.zahr.hosťa-MAD  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  117.00,-
EUR
1114582013
  UVS/169/2013/MR
15.10.2013
  stravné,ubytov.zahr.hosťa-MAD  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  199.50,-
EUR
1700422013
  UVS/194/2013/JFF
15.10.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  458.80,-
EUR
1700432013
  UVS/174/2013/JFF
15.10.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  699.36,-
EUR
1114552013
  UVS/208/2013/JFF
15.10.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  251.11,-
EUR
1114482013
  UVS/184/2013/JFF
15.10.2013
  stravné ubytov.zahr-hostí-MAD  Archeologický ústav SAV,NITRA
00166723
  221.60,-
EUR
1114592013
  UVS/187/2013/MR
15.10.2013
  stravné,ubytov.zahr.hosťa-MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  765.44,-
EUR
1114562013
  UVS/192/2013/JFF
15.10.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  725.40,-
EUR
1114472013
  UVS/197/2013/JFF
15.10.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  334.80,-
EUR
1114442013
  Z 1.4./1997
15.10.2013
  09/13-údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1114532013
  prihláška
15.10.2013
  škol.Zákon č.523/2004 rozp.prav-odd.ETO  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  280.00,-
EUR
1114432013
  Z-4101453920 z 28.12.12
15.10.2013
  plyn 9/2013-Dúbravská cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  14998.83,-
EUR
1114392013
  obj.č.324/13 z 9.10.13
15.10.2013
  občerstvenie pre 67 osôb na 11.10.2013  Milan Šefc,Tatr. Lomnica 10
41643712
  1000.00,-
EUR
1114462013
  1026246-27.3.09
15.10.2013
  10/2013 DNV paušál  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1114452013
  
15.10.2013
  10/13 DNV internet  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  58.07,-
EUR
1114512013
  obj.č.311/2013 z 7.10.13
15.10.2013
  zabezp.geodetického zamer.-objekty Ú SAV  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  4924.80,-
EUR
1114542013
  UVS/239/2013/JFF
15.10.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  140.00,-
EUR
1114352013
  obj.č.323/13 z 8.10.2013
14.10.2013
  oprava chlad.boxu ZJ  SERVIS CHLAD.ZARIADE
32085265
  86.00,-
EUR
1114292013
  obj.č.309/13 z 2.10.13
14.10.2013
  SNM-sťahovanie panelov - 4.10.13  TRIV s.r.o.,Bobrov
36435872
  84.00,-
EUR
1152162013
  z 1.3.2007
14.10.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  300.13,-
EUR
1114312013
  701042012
14.10.2013
  vyúč.tepla 9/2013-DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  714.58,-
EUR
1152152013
  Z č.15.3.2011
14.10.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  263.36,-
EUR
1114342013
  obj.č.320/2013 z 7.10.13
14.10.2013
  odvoz fekálneho odpadu-Donovaly  EMI DUBOVSKÝ s.r.o.,Lipt.Osada
44231822
  162.00,-
EUR
1114362013
  obj.č.287/13 z 16.9.13
14.10.2013
  stoličky k rokovaciemu stolu-podpr.SAV pre ekon.  Neudoerfler Office Systems
43772757
  1968.00,-
EUR
1114372013
  obj.č.242/13 z 19.8.13
14.10.2013
  kanc.stoličky-podpredseda SAV pre ekonomiku  Neudoerfler Office Systems
43772757
  770.40,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)