Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115202013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
28.10.2013
  plyn 11/2013-Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  3192.00,-
EUR
1115112013
  obj.č.322/13 z 7.10.13
28.10.2013
  oprava vozidla PIAGGIA QUARGO-BA 438 AU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  358.92,-
EUR
1700492013
  UVS/240/2013/JFF
28.10.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav zoológie SAV
00679097
  111.60,-
EUR
1700502013
  UVS/220/2013/JFF
28.10.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav zoológie SAV
00679097
  1227.60,-
EUR
1700482013
  UVS/161/2013/JFF
28.10.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  297.80,-
EUR
1115262013
  UVS/191/2013/FF
28.10.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  THS ústavov SAV Košice
00111643
  120.00,-
EUR
1115092013
  obj.č.296/13 z 23.9.13
25.10.2013
  stravovanie šport.hry-Stará Lesná-10.10.13-13.10.1  THS ústavov SAV Košice
00111643
  1740.20,-
EUR
1600022013
  obj.č.296/13 z 23.9.13
25.10.2013
  šport.hry-ubytov.služby-Stará Lesná-10.10.13-13.10  THS ústavov SAV Košice
00111643
  1804.00,-
EUR
1115032013
  Z 2892 z 27.6.1996
25.10.2013
  VaS od 07.09.13-07.10.13-Royova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  74.60,-
EUR
1115042013
  Z 2377 - 11.9.1995
25.10.2013
  VaS 19.09.13-18.10.13/2013-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.16,-
EUR
1115052013
  Z 367/93 z 1.1.1993
25.10.2013
  VaS od 22.09.13.-21.10.13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  54.86,-
EUR
1115072013
  obj.č.228/13 z 12.8.13
25.10.2013
  prejed.vozidiel na KDI PZ BA-vozidla Dúbr.cesta  Roman Krchnák, Bratislava
40225097
  432.00,-
EUR
1190382013
  obj.č.245/A/13 z 26.8.13
25.10.2013
  vypr.proj.dokum.stav.povol.rekon.tech.pavil.FÚ SAV  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  23400.00,-
EUR
1190392013
  obj.č.250/A/ z 28.8.13
25.10.2013
  vyprac.projektu-nadstavba a rek.fasády-Výp.str.SAV  Architektonická kancelária
14269431
  19200.00,-
EUR
1115062013
  obj.č.194/A z 28.6.2013
25.10.2013
  dmont.,odvoz a likvid.odpadu-ÚBV SAV  O.K.Plus s.r.o.
35935570
  10680.00,-
EUR
1114962013
  Zml.č.109/2013 ú.18.9.13
24.10.2013
  ročná kontr.,odb.prehl.-ubytovňa Royová  TAST spol.s.r.o.
35810068
  528.36,-
EUR
1114982013
  
24.10.2013
  pracovný odev - prevádzka Dúbravská cesta  KASTA PLUS spol.s.r.o.
45397619
  213.00,-
EUR
1114942013
  Z 12025112
24.10.2013
  IV.Q.2013 podpora Softip  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1114992013
  členský príspevok
24.10.2013
  NK-členský príspevok-2013/2014  URSI
00006211
  2030.00,-
EUR
1114972013
  obj.317/2013 z 7.10.2013
24.10.2013
  dezinsekcia,deratiz.objekty Ú SAV  FIRMA-TROVIČ , Tovarniky
36885011
  2112.00,-
EUR
1190372013
  obj.č.307/13 z 2.10.13
24.10.2013
  kopír.stroj-finančný pracovníci na projekty  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  2172.00,-
EUR
1114952013
  obj.č.195/13 z 28.6.13
24.10.2013
  kancel.nábytok  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  3788.40,-
EUR
1115002013
  UVS/175/2013/JFF
24.10.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  530.10,-
EUR
1115012013
  UVS/135/2013/FF
24.10.2013
  ubytovanie a cestovné ZH-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  1041.83,-
EUR
1115022013
  UVS/238/2013/JFF
24.10.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav pre výskum srdca SAV
00598461
  167.40,-
EUR
1114922013
  UVS/233/2013/MR
23.10.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  223.20,-
EUR
1700472013
  UVS/202/2013/FF
23.10.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav experim. onkológie SAV
00166642
  279.00,-
EUR
1114932013
  ÚVS/214/2013/JFF
23.10.2013
  Stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  279.00,-
EUR
1114902013
  
23.10.2013
  PHM 01.10.13-15.10.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  848.31,-
EUR
1114892013
  obj.č 331/13 z 15.10.13
23.10.2013
  občerstvenie porada riaditeľov 16.10.2013  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  153.60,-
EUR
1114912013
  UVS/161/2013/JFF
23.10.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  70.00,-
EUR
1190362013
  obj.č.271/A/13 z 6.9.13
22.10.2013
  projekt.dokum-Ústav anorg.chémie-rek.tech.pav.  Ing.Štefan Müller,gam-proj.kan
32358628
  19200.00,-
EUR
1114872013
  Z č. 411017774
22.10.2013
  poistenie majetku-Ústavy - Košice  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  85.11,-
EUR
1114862013
  6064796
22.10.2013
  služby-Šancová 26.9.13-27.10.13,28.10.13-31.3.14  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  -16.56,-
EUR
1114882013
  prihláška
22.10.2013
  škol.-elektr.ver.obst.a elektr.aukcia-Boušková R,J  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  490.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)