Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115302013
  UVS/242/2013/JFF
29.10.2013
  stravné a ubytov.ZH-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  267.16,-
EUR
1115312013
  UVS/184/2013/JFF
29.10.2013
  stravné ubytov.zahr-hostí-MAD  Archeologický ústav SAV,NITRA
00166723
  287.50,-
EUR
1700512013
  UVS/247/2013/JFF
29.10.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  55.80,-
EUR
1152352013
  Z 80490-12.12.05
29.10.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  134.55,-
EUR
1152322013
  z 1.3.2007
29.10.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  550.55,-
EUR
1152342013
  CR z 8.1.13
29.10.2013
  potraviny  Orbánová Barbora, Bratislava
17517222
  314.04,-
EUR
1115322013
  3/2013
29.10.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  30.96,-
EUR
1115332013
  obj.č.9/13 z 7.1.2013
29.10.2013
  pranie bielizne-Royová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  127.88,-
EUR
1115342013
  4/2013
29.10.2013
  pranie bielizne DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  267.26,-
EUR
1115352013
  3/2013
29.10.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  82.30,-
EUR
1115362013
  obj.č.3/13 z 7.1.2013
29.10.2013
  pranie bielizne-Ú SAV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  6.47,-
EUR
1115372013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
29.10.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  85.56,-
EUR
1300012013
  Z.č.167/E/062
29.10.2013
  stavebné práce za 9/2013-Pavilón mater.vied BA  ALBERTUS a.s.Bratislava
47078715
  16250.99,-
EUR
1400012013
  166/E/062
29.10.2013
  stavebné práce 9/13-Pavilón lekárskych vied  ALBERTUS a.s.Bratislava
47078715
  418481.92,-
EUR
1115282013
  
29.10.2013
  odborna prehl. a skúška plyn.zar.- areál Dúbr.cest  Robert Bosch,spol.s.r.o.
31355579
  1432.80,-
EUR
1115272013
  
29.10.2013
  oprava závory-objekt Dúbravská cesta  TRITON,spol.s.r.o.
31323642
  75.60,-
EUR
1115292013
  Zmluva účinn.31.7.2013
29.10.2013
  poskyt. služieb pri zadávaní zákaziek real. proj.  Visions, s.r.o.
45394920
  10800.00,-
EUR
1152332013
  Z č.15.3.2011
29.10.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  695.79,-
EUR
1152302013
  z 23.04.07
29.10.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  187.36,-
EUR
1152312013
  z 23.04.07
29.10.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  319.54,-
EUR
1115192013
  Z 701.04
28.10.2013
  DNV teplo 11/2013  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2633.56,-
EUR
1115152013
  obj.č.240/13 z 19.08.13
28.10.2013
  stavebné práce oddelenia kolekt.Dúbravská cesta  HANT BA,a.s.
36328375
  6293.82,-
EUR
1500032013
  Z 184/E/062
28.10.2013
  stav. práce-Pav.mat.vied KE  HANT BA,a.s.
36328375
  19078.91,-
EUR
1115222013
  UVS/190/2013/FF
28.10.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  315.00,-
EUR
1115232013
  UVS/190/2013/FF
28.10.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  315.00,-
EUR
1115242013
  UVS/246/2013/JFF
28.10.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  35.00,-
EUR
1115252013
  UVS/249/2013/JFF
28.10.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  35.00,-
EUR
1115172013
  HP-0176/0660056/02
28.10.2013
  11/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  135.86,-
EUR
1115182013
  HP-0176/06630564/02
28.10.2013
  11/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1115162013
  *0750901202
28.10.2013
  12/2013-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.27,-
EUR
1115132013
  *0750901002
28.10.2013
  12/2013-byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  146.69,-
EUR
1115142013
  *0750901102
28.10.2013
  12/2013-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  139.46,-
EUR
1115122013
  Z -30.7.2009
28.10.2013
  10/2013 upratovanie  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2294.40,-
EUR
1115212013
  Z z 28.3.2012
28.10.2013
  záloha el.energie 11/13-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1115102013
  objednávka
28.10.2013
  inzercia-pren.kanc.,sklad.priest.-Dúbravská cesta  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  96.61,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)