Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115602013
  3/2013
05.11.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  16.90,-
EUR
1115612013
  obj.č.3/2013 z 7.1.13
05.11.2013
  pranie bielizne Šancová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  29.68,-
EUR
1115622013
  obj.č.9/13 z 7.1.2013
05.11.2013
  pranie bielizne-Royová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  137.59,-
EUR
1400022013
  obj.č.301/13 z 26.9.13
05.11.2013
  výroba veľkoplošných tabúľ-biomedicína BA  D&D International Slovakia
35750774
  1080.00,-
EUR
1500042013
  obj.č.301/13 z 26.9.13
05.11.2013
  vypr.graf.návrhu-výroba veľkop.tabúľ-PROMATECH-Koš  D&D International Slovakia
35750774
  2160.00,-
EUR
1300022013
  obj.č.301/13 z 26.9.13
05.11.2013
  vypr.graf.návrhu-výr.veľkop.tabúľ-Pav.mat,vied-BA  D&D International Slovakia
35750774
  1080.00,-
EUR
1152382013
  z 23.04.07
05.11.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  536.96,-
EUR
1115542013
  ZoD účinná od 24.2.2012
05.11.2013
  10/2013 PR služby  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  2040.00,-
EUR
1152372013
  Z č.15.3.2011
05.11.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  408.25,-
EUR
1115472013
  Z 111388 z 19.11.2004
05.11.2013
  zemný plyn 11/13- ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  199.00,-
EUR
1115482013
  Z 111384 z 19.11.2004
05.11.2013
  plyn 11/2013 - Royova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  948.00,-
EUR
1115492013
  Z č.111383 z 19.11.2004
05.11.2013
  plyn 11/2013-Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  360.00,-
EUR
1115502013
  Z 111387 z 19.11.2004
05.11.2013
  plyn 11/2013 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  297.00,-
EUR
1115512013
  Z 9103341780 z 17.7.2007
05.11.2013
  zemný plyn 11/13 -Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1115552013
  Ú-SAV/LC/2002/02
05.11.2013
  servis ver.obstar.- 11/ 2013  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1115572013
  
05.11.2013
  plaketa,kaigr.písmo-tempera  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  15.00,-
EUR
1115532013
  
05.11.2013
  refund.cestov.príkazov-komisia Vega  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  13.20,-
EUR
1700532013
  57. Zas. PSAV
05.11.2013
  refundácia nákladov ZPC-TAIWAN  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  1067.00,-
EUR
1115522013
  
05.11.2013
  refundácia cestov.nákladov-komisia Vega  Ú ekológie lesa SAV,Zvolen
00679071
  22.40,-
EUR
1115582013
  
05.11.2013
  refundácia nákl.komisia VEGA  Matematický ústav SAV
00166791
  56.06,-
EUR
1115632013
  UVS/293/2013/Va
05.11.2013
  ZPC -Pastorek,Malík-12.11.13-13.11.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  526.00,-
EUR
1152362013
  CRO- 7.1.13
05.11.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  905.94,-
EUR
1115562013
  obj.330/2013 z 14.10.13
05.11.2013
  10/2013 monitoring médií  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1700522013
  UVS 225/2013/JFF
04.11.2013
  stravné ,ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Matematický ústav SAV
00166791
  691.90,-
EUR
1115452013
  UZN.PSAV
04.11.2013
  ZPC-TAIWAN  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  704.41,-
EUR
1115462013
  UVS/182/2013/JFF
04.11.2013
  stravné a ubytov.zahr.hosťa-MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  411.48,-
EUR
1115432013
  obj.č.207/13 z 8.7.13
04.11.2013
  kontrola hydrantov,has.prístrojov-Dúbravská cesta  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  223.81,-
EUR
1115442013
  Z -účinná 10.7.2013
04.11.2013
  odbor. práce.výstav.objekte pre biomedic.- 10/2013  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  185.00,-
EUR
1115422013
  obj.č.336/13 z 24.10.13
31.10.2013
  sťahovanie panelov - 25.10.13  TRIV s.r.o.,Bobrov
36435872
  84.00,-
EUR
1115402013
  ZoD
30.10.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 10/13-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1115412013
  ZoD
30.10.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 10/13-Ú SAV,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1115392013
  
30.10.2013
  refundácia-komisia VEGA  Ústav pre výskum srdca SAV
00598461
  32.90,-
EUR
1115382013
  obj.č.340 z 25.10.13
30.10.2013
  čistiace prostriedky do umývačiek riadu  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  2068.20,-
EUR
1115712013
  obj.č.337/13 z 25.10.13
29.10.2013
  montáž elektr.zámku - kanc.č.211-Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  95.48,-
EUR
1115722013
  obj.č.327/13 z 14.10.13
29.10.2013
  montáž tel.liniek kanc.č.6,oprava osvet.-DNV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  698.44,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)