Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115982013
  obj.č.276/13 z 11.9.13
08.11.2013
  revízie tlak.plyn.zar.areál-tlak skúš -Dúbra.cesta  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  23544.00,-
EUR
1152402013
  z 1.3.2007
08.11.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  953.87,-
EUR
1152412013
  CR z 8.1.13
08.11.2013
  potraviny  Orbánová Barbora, Bratislava
17517222
  6.19,-
EUR
1115732013
  Z-3106024848 z 30.11.2004
07.11.2013
  el.energia 11/2013-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4213.06,-
EUR
1115742013
  Z-3105169208 z 30.11.2004
07.11.2013
  el.energia 11/2013 - Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  73.39,-
EUR
1115752013
  3105265666 z 25.11.2004
07.11.2013
  el.ener.11/13 -chata SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1115762013
  Z-3105034186 z 30.11.2004
07.11.2013
  el.energia 11/2013-Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.45,-
EUR
1115772013
  120113394 z 6.3.2009
07.11.2013
  el.en.11/2013-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.93,-
EUR
1115792013
  Z -30.7.2009
07.11.2013
  10/2013 upratovanie  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1115852013
  UVS/246/2013/FF
07.11.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  105.00,-
EUR
1115832013
  obj.č.329/13 z 14.10.13
07.11.2013
  výmena plynov.kotla na vyk. a TÚV-Hroznova 3  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  1883.84,-
EUR
1115822013
  Zml.účinná 10.10.13
07.11.2013
  Koordinátor BOZP-10/13-Výskum.mater.vied-Košice  VEO-PREVENT s.r.o.
36687073
  216.00,-
EUR
1115842013
  obj.č.251/13 z 28.8.13
07.11.2013
   oprava spojky štiepkovač-refer.prev.Dúbr.cesta  HRIADEĽ,spol.s.r.o.
31444334
  49.92,-
EUR
1115802013
  karta Diners
07.11.2013
  platba kartou  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  830.81,-
EUR
1115782013
  1010053202
07.11.2013
  tel.hov.10/2013-SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  141.38,-
EUR
1115882013
  UVS/264/2013/MN
07.11.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  167.40,-
EUR
1700552013
  ÚVS/245/2013/FF
07.11.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  209.50,-
EUR
1700572013
  UVS/172/2013/JFF
07.11.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ekonomický ústav SAV
00699446
  351.00,-
EUR
1115862013
  UVS/234/2013/JFF
07.11.2013
  stravné pr zahr.hosťa-MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  377.40,-
EUR
1115872013
  UVS/234/2013/JFF
07.11.2013
  stravné ,ubytov. zahr.hosťa-MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  377.40,-
EUR
1115892013
  58.Zas.PSAV/3.Zas.
07.11.2013
  ref.nákl.služob.cesty-účasť na výstave-ZPC-TAIWAN  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  921.97,-
EUR
1700582013
  UVS/237/2013/JFF
07.11.2013
  ref.starvné,ubytov.zahr.hosťa-MAD  Ústav exp. farmak. a toxikol.
00598453
  999.60,-
EUR
1115812013
  obj.č.343/13 z 30.10.13
07.11.2013
  OfficeProPlus-licencia 2013 - 30 ks  EXE s.r.o., Bratislava 1
17321450
  2368.80,-
EUR
1700562013
  UVS/191/2013/FF
07.11.2013
  refund.-stravné,cestovné-MHD  Ústav orientalistiky SAV
00681067
  1043.48,-
EUR
1115642013
  7024976
06.11.2013
  rozšírený internet 11/2013 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1115682013
  UVS/86/2013/JFF
06.11.2013
  ubytovanie a cestovné ZH-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  1033.27,-
EUR
1700542013
  
06.11.2013
  refundácia cestov.príkazu-Prof.Nosáľ-komisia Vega  Ústav exp. farmak. a toxikol.
00598453
  32.90,-
EUR
1115692013
  ÚVS/248/2013/JFF
06.11.2013
  strav.a ubytov.zahr.hosťa-MAD  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  251.60,-
EUR
1115652013
  Z1010053200
06.11.2013
  10/2013  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  563.20,-
EUR
1115662013
  Zmluva
06.11.2013
  kontrola a udržba plyn.zar.-Dúbravská cesta  SPP-distribúcia Servis,s.r.o.
46816097
  194.52,-
EUR
1115672013
  Zmluva účinná od 1.8.13
06.11.2013
  PR služby 10/2013  Mgr.Katarína Selecká
46025197
  450.00,-
EUR
1190402013
  obj.č.328/13 z 14.10.13
06.11.2013
  oprava strechy - kuchyňa Dúbravská cesta  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  11823.40,-
EUR
1190412013
  obj.č.300/13 z 24.9.13
06.11.2013
  demontáž a montáž ústred.kúrenia-chem.ústav  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  11476.22,-
EUR
1115702013
  UVS/149/2013/FF
06.11.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  455.00,-
EUR
1115592013
  3/2013
05.11.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  33.10,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)