Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1116232013
  600/MO186 z 31.3.2013
13.11.2013
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  385.20,-
EUR
1116112013
  UVS/244/2013/FF
13.11.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  251.10,-
EUR
1116132013
  UVS/295/2013/FF
13.11.2013
  ZPC -Malík-poistenie Vatikán-12.11.13-13.11.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.20,-
EUR
1116142013
  UVS/2896/2013/JB
13.11.2013
  ZPC -Rusko-MVTS Eranet-24.11.13-28.11.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  312.00,-
EUR
1116152013
  
13.11.2013
  refun.cestov.príkaz-komisia Vega  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  14.60,-
EUR
1700602013
  
13.11.2013
  refun.nákladov komisia Vega  Ústav experim. onkológie SAV
00166642
  27.65,-
EUR
1116122013
  UVS/199/2013/MR
13.11.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  306.90,-
EUR
1116242013
  
13.11.2013
  refundácia nákladov - Fedáková-komisia Vega  Spoločenskovedný ústav SAV
00111597
  72.00,-
EUR
1116252013
  
13.11.2013
  refundácia nákladov - Kentoš-komisia Vega  Spoločenskovedný ústav SAV
00111597
  72.00,-
EUR
1116082013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
12.11.2013
  vyúč.plynu 10/2013  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  384.23,-
EUR
1116102013
  3/2013
12.11.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  64.21,-
EUR
1116092013
  obj.č.308/13 zv 2.10.13
12.11.2013
  servisné práce zavlaž.systém-Dúbravská cesta  RAINMAN s.r.o., Bratislava
45425205
  50.64,-
EUR
1190432013
  obj.č.196/13 z 28.6.13
11.11.2013
  tvorba dvoch infor.syst.-webová stránka SASPRO  AZARA s.r.o., Žilina
45886814
  11760.00,-
EUR
1116052013
  291/2013-19.9.13
11.11.2013
  odst.hav.stavu kam.systému  ROVEZ s.r.o.
36225801
  1475.72,-
EUR
1116042013
  Z.č.701042012
11.11.2013
  vyúč.tepla 10/2013-DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1103.09,-
EUR
1152452013
  Z 600 z 31.03.2003
11.11.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  101.18,-
EUR
1152432013
  CR 8.1.13
11.11.2013
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  16.00,-
EUR
1116032013
  
11.11.2013
  ref.komisia Vega  Ústav mol. fyziol. a genetiky
00490890
  161.81,-
EUR
1152442013
  CRO- 7.1.13
11.11.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1087.47,-
EUR
1115952013
  
08.11.2013
  HN-4 ks od 02.01.14-31.03.14  ECOPRESS a.s., Bratislava
31333524
  195.92,-
EUR
1115932013
  
08.11.2013
  PHM 16.10.13-31.10.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  1185.34,-
EUR
1115992013
  
08.11.2013
  ref.cestovných nákl.-komisia VEGA  Virologický ústav SAV,BA
00166651
  51.82,-
EUR
1116022013
  obj.č.326/2013 z 14.10.13
08.11.2013
  tlač hlavičkového papiera-podpredseda pre ekon.SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  96.60,-
EUR
1700592013
  
08.11.2013
  refun.nákl.-komisia Vega  Botanický ústav SAV
00679089
  47.00,-
EUR
1115922013
  Z 301.121-29.11.1999
08.11.2013
  OLO 10/2013  HM SR ,BA
00603481
  1267.47,-
EUR
1152422013
  Z 80490-12.12.05
08.11.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  226.28,-
EUR
1152392013
  z 23.04.07
08.11.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  93.70,-
EUR
1500052013
  Z 184/E/062
08.11.2013
  stavebné práce-Pav.mat.vied-PROMATECH - KE  HANT BA,a.s.
36328375
  519378.64,-
EUR
1116002013
  Zmluva
08.11.2013
  výkon technika PO a BOZP 10/2013  PROFIS spol. s.r.o.
34103201
  167.29,-
EUR
1116012013
  16703747,16703750
08.11.2013
  mesačný poplatok 11/2013, savsuz 10/2013-SÚZ  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  65.24,-
EUR
1115942013
  28.2.2007
08.11.2013
  telefóny 10/2013 - Ú SAV  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  319.73,-
EUR
1115902013
  3105254227 z 16.5.2013
08.11.2013
  11/13 EE Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  70.00,-
EUR
1115912013
  Z 140189997 z 25.10.2007
08.11.2013
  el.en. 11/2013-Šancová-byt.č.1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  11.05,-
EUR
1115962013
  obj.č.332/13 z 22.10.13
08.11.2013
  školenie pracov.na vyhrad.tech.zar.-areál Dúbr.ces  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  858.00,-
EUR
1115972013
  obj.č.275/13 z 11.9.13
08.11.2013
  revízie tak.plyn.zar.areál -Dúbra.cesta  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  18912.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)