Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1116482013
  obj.č.355/13 z 15.11.13
19.11.2013
  stravné poukážky -880ks  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  2750.88,-
EUR
1116472013
  
19.11.2013
  olo likv.kvap.odpadu  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1116432013
  Záväz.prihl.- 17.4.2013
18.11.2013
  Bibliotéka 2013 - výstava  INCHEBA a.s., Bratislava
00211087
  4262.40,-
EUR
1116422013
  Z367/93-1.1.1993
18.11.2013
  VaS 17.09.13-15.10.13 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  309.40,-
EUR
1190422013
  353/2013-13112013
18.11.2013
  motor.vozidlo Peugeot Expert New Furgon  AUTO - RÁCZ s.r.o., Levice
45720355
  19244.00,-
EUR
1116442013
  obj.č.230/13 z 12.8.13
18.11.2013
  kanc.nábytok-podpredseda SAV  ORA-ARCHITEKT s.r.o.
47215488
  604.00,-
EUR
1116452013
  
18.11.2013
  vyúčt.EE 10/2013 Dúbr.býv.SÚZ  ZSE distribúcia
36361518
  4289.86,-
EUR
1116462013
  356/2013-14.11.13
18.11.2013
  stravné lístky Goruša pre zames.býv.SÚZ  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  69.36,-
EUR
1116382013
  
15.11.2013
  refun.ročná revízia EPS- areál Dúbravská cesta  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  9.13,-
EUR
1116372013
  obj.č.251/13 z 28.8.13
15.11.2013
  materiál - štiepkovač-Refer.prev.areál Dúbr.cesta  TNT Innight Slovak republic
36428426
  14.12,-
EUR
1116322013
  Z-4101453920 z 28.12.12
15.11.2013
  plyn 10/2013-Dúbravská cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  36325.26,-
EUR
1116332013
  Z4A00/2523
15.11.2013
  poštovné 10/13  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  642.65,-
EUR
1116342013
  obj.č.347/13 z 4.11.13
15.11.2013
  údržba kopír.stroja kanc.č.219 a 309  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  228.96,-
EUR
1116402013
  UVS/297/2013/KRI
15.11.2013
  Poist. ZPC -Ježová-Portugalsko-01.12.13-03.12.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  9.80,-
EUR
1116412013
  UVS/296/2013/KRI
15.11.2013
   ZPC -Ježová-Brusel-21.11.13-22.11.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  633.40,-
EUR
1116352013
  obj.č.351/13 z 8.11.13
15.11.2013
  oprava elektr.rozvodne-DNV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  237.20,-
EUR
1116362013
  obj.č.339/13 z 25.10.13
15.11.2013
  výmena ohrievača-chata č.707-Donovaly  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  374.25,-
EUR
1116392013
  UVS/232/2013/JFF
15.11.2013
  stravné ZH-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  175.50,-
EUR
1700622013
  UVS/243/2013/MR
15.11.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav exp. farmak. a toxikol.
00598453
  334.80,-
EUR
1700612013
  UVS/236/2013/JFF
14.11.2013
  stravné,cestovné-MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  436.06,-
EUR
1116312013
  Z 1.4./1997
14.11.2013
  10/13-údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1116262013
  5.93981
14.11.2013
  mobil.telef.-08.10.13-07.11.13  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  2542.13,-
EUR
1400032013
  166/E/062
14.11.2013
  staveb. práce 10/13-dod.a inš.prístr.-Pav.lek.vied  ALBERTUS a.s.Bratislava
47078715
  1489048.36,-
EUR
1300032013
  Z.č.167/E/062
14.11.2013
  stav. práce za 10/13-dod.a inš.príst.-Pav.mat.vied  ALBERTUS a.s.Bratislava
47078715
  551136.96,-
EUR
1116292013
  UVS/284/2013/FF
14.11.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  Remenárová - Koliba pod zámkom
41692187
  30.00,-
EUR
1116282013
  obj.č.281/2013 z 11.9.13
14.11.2013
  výstava - Dotyky s rozmanitosťou  Mgr.Art.Peter Liška
43581218
  1063.00,-
EUR
1116302013
  1026246-27.3.09
14.11.2013
  11/2013 DNV paušál  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1116272013
  1026246-27.3.09
14.11.2013
  11/2013 DNV-internet  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  43.94,-
EUR
1116162013
  Z 2892
13.11.2013
  VaS 27.09.13-25.10.13-DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  498.11,-
EUR
1116172013
   1485/02 z 20.06.2002
13.11.2013
  ZV 10/2013-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.95,-
EUR
1116182013
  Z 1485/02 z 20.06.2002
13.11.2013
  ZV 10/2013--ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.05,-
EUR
1116192013
  Z 337 z 28.4.2004
13.11.2013
  ZV-10/2013-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.12,-
EUR
1116202013
  Z 337/04 z 28.4.2004
13.11.2013
  ZV-10/13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  89.06,-
EUR
1116212013
  OM00012795
13.11.2013
  VaS 10/13 - SÚZ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7515.01,-
EUR
1116222013
  OM00012793
13.11.2013
  VaS 10/13 - SÚZ-Lamačská cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7359.76,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)