Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1116782013
  UVS/252/2013/JFF
25.11.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  2100.60,-
EUR
1116812013
  UVS/218/2013/FF
25.11.2013
  stravné a ubytov.ZH-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  848.40,-
EUR
1116792013
  UVS/140/2013/JFF
25.11.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  95.70,-
EUR
1116822013
  Z č. 411017940
25.11.2013
  poistenie majetku-biomedicína BA  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  53.13,-
EUR
1116832013
  Z č. 411017941
25.11.2013
  poistenie majetku-pavilón mater.vied BA  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  74.89,-
EUR
1116842013
  Z č. 411017942
25.11.2013
  poistenie majetku-pavilón mater.vied KE  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  78.95,-
EUR
1116882013
  obj.č.374/13
25.11.2013
  kancel.materiál  REGINA, Bratislava
11636653
  877.20,-
EUR
1116602013
  
22.11.2013
  PHM - 03.11.13-15.11.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  1287.92,-
EUR
1116622013
  obj.č.369/13 y 21.11.13
22.11.2013
  kancel.nábytok-rokovacie stoličky  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  166.32,-
EUR
1116552013
  
22.11.2013
  refundácia nákladov - Gabzdilová-komisia Vega  Spoločenskovedný ústav SAV
00111597
  114.95,-
EUR
1116632013
  ZOD č.21/2011 z 1.4.11
22.11.2013
  analýza odpadovej vody 9/13- SÚZ  Chemický ústav SAV
00166618
  105.00,-
EUR
1116642013
  ZOD č.21/2011 z 1.4.11
22.11.2013
  analýza odpadovej vody 10/13 - SÚZ  Chemický ústav SAV
00166618
  80.00,-
EUR
1152562013
  z 1.3.2007
22.11.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  132.80,-
EUR
1116562013
  3/2013
22.11.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  76.09,-
EUR
1116572013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
22.11.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  124.26,-
EUR
1116582013
  4/2013
22.11.2013
  pranie bielizne DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  233.02,-
EUR
1116592013
  obj.č.349 /13 z 8.11.2013
22.11.2013
  oprava práčky - ubytovňa DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  92.22,-
EUR
1152552013
  Z č.15.3.2011
22.11.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  406.12,-
EUR
1116612013
  obj.č.338/2013 z 25.10.13
22.11.2013
  Prečalúnenie kresiel v koži-podpredseda pre ekonom  BEN JO, s.r.o.
45499179
  760.00,-
EUR
1500062013
  Z 184/E/062 z 30.4.2013
21.11.2013
  dod. a inštal.prístr.vybav.-Pavilón mater.vied KE  Lomtec.com a.s.
35795174
  451164.00,-
EUR
1116532013
  platba kartou
21.11.2013
  repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  806.76,-
EUR
1116542013
  platba kartou
21.11.2013
  tovar-podpredseda pre ekonomiku  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  41.96,-
EUR
1152532013
  z 1.3.2007
20.11.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  568.51,-
EUR
1116502013
  UVS/274/2013/JFF
20.11.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  210.00,-
EUR
1116492013
  
20.11.2013
  tovar-býv.SÚZ  GAZDA s.r.o. Bratislava
31382789
  473.40,-
EUR
1152542013
  Z č.15.3.2011
20.11.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  1327.23,-
EUR
1152462013
  Z č.15.3.2011
20.11.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  265.73,-
EUR
1152472013
  Z č.15.3.2011
20.11.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  328.91,-
EUR
1152512013
  z 23.04.07
20.11.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  159.12,-
EUR
1152522013
  z 23.04.07
20.11.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  380.63,-
EUR
1116512013
  
20.11.2013
  zhotov.medaila,konštr.písmo-tuš  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  15.00,-
EUR
1152482013
  Z 600 z 31.03.2003
20.11.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  35.56,-
EUR
1152492013
  Z 600 z 31.03.2003
20.11.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  118.07,-
EUR
1116522013
  5894/03 z 16.9.2003
20.11.2013
  vyúč.VAS od 02.11.13-29.10.13-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  1.81,-
EUR
1152502013
  Z 80490-12.12.05
20.11.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  137.15,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)