Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1117022013
  UVS/290/13/JFF
28.11.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  230.00,-
EUR
1117032013
  UVS/276/13/JFF
28.11.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  210.00,-
EUR
1117042013
  UVS/299/13/JFF
28.11.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  105.00,-
EUR
1116962013
  3/2013
27.11.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  72.89,-
EUR
1116972013
  obj.č.9/13 z 7.1.2013
27.11.2013
  pranie bielizne-Royová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  171.11,-
EUR
1116952013
  obj.č.367/13 z 20.11.13
27.11.2013
  tovar podľa prílohy  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  401.27,-
EUR
1116912013
  Z 2377 - 11.9.1995
27.11.2013
  VaS 19.10.13-18.11.13/2013-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.16,-
EUR
1116922013
  Z 367/93 z 1.1.1993
27.11.2013
  VaS od 22.10.13.-21.11.13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  54.86,-
EUR
1116932013
  Z 2892 z 27.6.1996
27.11.2013
  VaS od 08.10.13-08.11.13-Royova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  87.77,-
EUR
1116942013
  obj.č.377/13 z 27.11.13
27.11.2013
  Servis PSN, Video,EPS  FIX s.r.o.,Bratislava
00613070
  2227.20,-
EUR
1116892013
  
26.11.2013
  refundácia nákl.komisia Vega  Ú fyziológie hosp.zvierat, KE
00166898
  33.00,-
EUR
1116902013
  
26.11.2013
  Bunda NORMAL  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  19.90,-
EUR
1400042013
  166/E/062
26.11.2013
  staveb. práce 11/13-dod.a inš.prístr.-Pav.lek.vied  ALBERTUS a.s.Bratislava
47078715
  4801477.25,-
EUR
1300042013
  Z.č.167/E/062
26.11.2013
  stav. práce za 11/13-dod.a inš.príst.-Pav.mat.vied  ALBERTUS a.s.Bratislava
47078715
  1297980.13,-
EUR
1500072013
  Z 184/E/062
25.11.2013
  stavebné práce-11/13-PROMATECH - KE  HANT BA,a.s.
36328375
  40173.92,-
EUR
1116742013
  obj.č.357/13 z 15.11.13
25.11.2013
  posypový materiál-areál prv.Dúbravská cesta  ANDY-Andrea Šimová
40507904
  435.96,-
EUR
1116752013
  Z 2471
25.11.2013
  poistné mot.voz.23.12.13-23.12.14  D.A.S.
47250569
  437.03,-
EUR
1116702013
  Z 701.04
25.11.2013
  DNV teplo 12/2013  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2836.38,-
EUR
1116762013
  UVS/287/2013/JFF
25.11.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  210.00,-
EUR
1116772013
  UVS/271/13/OMS/JFF
25.11.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  35.00,-
EUR
1116682013
  HP-0176/0660056/02
25.11.2013
  12/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1116692013
  HP-0176/0660056/02
25.11.2013
  12/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  135.86,-
EUR
1116862013
  ZOD z 19.9.2007
25.11.2013
  právne služby-patenty- 9/2013  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1116872013
  ZOD z 19.9.2007
25.11.2013
  právne služby-patenty- 10/2013  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1116852013
  Z z 28.3.2012
25.11.2013
  záloha el.energie 12/13-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1116652013
  *0750901002
25.11.2013
  01/2014 - byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  146.69,-
EUR
1116662013
  *0750901102
25.11.2013
  01/2014-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  139.46,-
EUR
1116672013
  *0750901202
25.11.2013
  01/2014-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.27,-
EUR
1116712013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
25.11.2013
  plyn 12/2013-Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4033.00,-
EUR
1116722013
  Z č.3100324998
25.11.2013
  vyúč.plynu 01.01.13-18.11.13-Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -1.92,-
EUR
1116732013
  Z č.111385
25.11.2013
  vyúč.plynu 01.01.13-18.11.13-DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  10.16,-
EUR
1152572013
  z 1.11.06
25.11.2013
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  129.60,-
EUR
1700632013
  UVS/210/2013/JFF
25.11.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  315.00,-
EUR
1700642013
  UVS/216/2013/FF
25.11.2013
  stravné zahr.hosťa - MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  446.40,-
EUR
1116802013
  UVS/232/2013/JFF
25.11.2013
  ubytovanie ZA-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  270.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)