Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
0207/2013
Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakové skúšky hydrantových hadíc v objektoch Úradu SAV : Štefánikova 49, I. Bukovčana 9-11, Royová 10, Hroznová 3, Jaskový rad 203 , ubytovňa Dúbravská cesta 9, dve chaty v Senci, prevzaté objekty po SÚZ SAV na Dúbravskej ceste 900.00.0000ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0001/2013
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3.- € - 3 000 ks02.01.2013Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0002/2013
Objednávame u Vás program pre Novoročný koncert
v Primaciálnom paláci dňa 11.1.2013 o 19,00 hod.
07.01.2013Ok?a -production11769696Studničná 310/16,Pra?ice,SK95622 Pra?iceIng. Ján Malík, CSc.
0003/2013
Objednávame u Vás pranie bielizne z ubytovní SAV :
Jaskovéjho radu, Šancovej ul., Dúbravskej cesty, Senca, zo závodnej kuchyne, a zo sekretariátov P SAV
07.01.2013CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0004/2013
Objednávame u Vás pranie bielizne z ubytovne SAV
ul. Bukovčana 9-11, Devínska Nová Ves
07.01.2013CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0005/2012
Objednávame u Vás vykonanie revízie a čistenie komínov v objektoch na Štefánikovej č. 49, Royovej č.10, Hroznovej č. 3 a Jaskovom rade č. 20307.01.2013Peter Gulika11884126Tupolevova 24,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0006/2013
Objednávame u Vás mini zákusky na 11.1.2013 na 11,30 hod.07.01.2013PrimissimoTupolevova 3,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0007/2013
Objednávame U Vás písanie diplomov kaligrafickým
písmom formát A3 - 3 ks
07.01.2013Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0008/2013
Objednávame u Vás monitoring médii STORIN na obdobie od 1.1.2013 do 31.3.201307.01.2013STORIN s.r.o.31319173Riazanská 57,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0009/2013
Objednávame u Vás pranie bielizne z ubytovní SAV na Royovej a Hroznovej, Bratislava07.01.2013CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0010/2013
Objednávame u Vás 62 obedov pre členov Snemu SAV
na 15.1.2013 na 12,30 hod. podľa dohody s PhDr. Kľačkom
09.01.2013I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0010/A/2013
Objednávame u Vás moderovanie Novoročného koncertu
v Primaciálnom paláci dňa 11.1.2013 o 19,00 hod
09.01.2013Mgr. Lenka VavrinčikováJána Smreka 6164/1,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0011/2013
Objednávame u Vás občerstvenie na zasadnutie Snemu SAV (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka) pre 90 osôb na 15.1.201311.01.2013I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0012/2013
Objednávame u Vás servis po 80 000 km na motorovom vozidle vozidle PEUGEOT 607 - BA 607 XU11.01.2013Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0013/2012
Objednávame u Vás servis po dvoch rokoch, STK a EMS na motorovom vozidle PEUGEOT 807 - BA 807 ST11.01.2013Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0014/2013
Objednávame u Vás servis a opravu snehovej frézy MTD 140,vyteká palivo14.01.2013AGF INVEST, s. r. o.Balkánska 123,Bratislava,SK850 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0015/2013
Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera podľa priložených
príloh :
Hlavičkový papier SAV - Úrad
200 ks
Hlavičkový papier vedúci Úradu SAV
100 ks
14.01.2013VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0016/2013
Objednávame u Vás odstránenie revíznych závad - výmena poškodených a opotrebovaných vlečných káblov na výahoch A, B, C v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-11, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky14.01.2013IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0017/2013
Objednávame u Vás snežnu frézu ME 66.15.01.2013AGF INVEST, s. r. o.Balkánska 123,Bratislava,SK850 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0018/2013
Objednávame u Vás opravu chladiaceho boxu v závodnej kuchyni na ÚSAV.23.01.2013Servis chlad, zariadeni (Slezak)32085265Planét 16,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0019/2013
Objednávame u Vás tvorbu internetovej stránky podľa priloženej prílohy.25.01.2013Azara, s.r.oMatú?a Kavca 342/3,?ilina - Závodie,SK10 ?ilina - ZávodieIng. Ján Malík, CSc.
0020/2013
Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu zatekania na na recepciu ubytovne SAV a I. Bujkovčana 9-11, Bratislava28.01.2013Ladislav KOCKÁSTrstice 352,Trstice,sk925 TrsticeIng. Ján Malík, CSc.
0021/2013
Objednávame u Vás školenie vodičov z povolania
Ing. Ján Malík, CSc.
Milan Slušný
Milan Martiniak
Miroslav Oravec
Alexander Vojtek
29.01.2013Auto?kola GEMEINER17502870Nám. Hraničiarov 23,Bratislava ,SK851 Bratislava Ing. Ján Malík, CSc.
0022/2013
Objednávame u Vás vyčistenie a opravu kopírovacích strojov v Ú SAV :
Minolta Bizhub 163 v kancelárii č. 6 na prízemí budovy a v kancelárii č. 302 na III. poschodí Ú SAV
Inštaláciu kopírovacieho stroja Minolta Bizhub do kancelárie
č. 217 na II. poschodí Ú SAV
29.01.2013AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0023/2013
Objednávame u Vás publikáciu - Poézia ľudskej duše 29.01.2013RNDr. Vojtech Ru?in, DrSc.Tatranská Lomnica 135,Vysoké Tatry,SK59 Vysoké TatryIng. Ján Malík, CSc.
0024/2013
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre cca 60 účastníkov v dňoch 21. - 26. februára 2013 v KC Smolenice
Výročný seminár I. OV SAV
31.01.2013Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
0025/2013
Objednávame u Vás jednorázové plachty 100 m04.02.2013Maser, s. r.o.?elezničná 110/38,Horné Srnie,SK914 Horné SrnieIng. Ján Malík, CSc.
0026/2012
Objednávame u Vás vyčistenie kopírovacieho stroja
Minolta Bizhub 211 v kancelárii č. 7 na prízemí budovy
04.02.2013AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0027/2012
Objednávame u Vás tovar podľa priloženej prílohy04.02.2013AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0028/2013
Objednávame u Vás tovar podľa priloženej prílohy04.02.2013COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0029/2013
Objednávame u Vás výmenu vypínačov, výmenu špirály
na elektrickom varnom kotli.
Výmenu osvetlenia v suteréne za senzorové osvetlenie
05.02.2013L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
0030/2013
Objednávame u Vás
kancelársku stoličku LUX 011 čiernej farby a područky ku stoličke BR 205
Kancelársku stoličku RET 018 D8010 s područkami
05.02.2013FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0031/2013
Objednávame u Vás právne služby v súvislosti s prípravou verejného obstarávania na vybudovanie nových centier SAV a to v rozsahu :
1. príprava a zadefinovanie obchodných podmienok
2. kontrola a pripomienkovanie návrhu zmluvy o dielo od úspešného uchádzača
05.02.2013JUDr. Anton Konkol LL.MKresánkova 1,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0032/2013
Objednávame u Vás prednesenie prednášky na tému :
Zmeny v Zákonníku práce s dôrazom na dohody vykonávané mimopracovného pomeru + súvisiace zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení - na 20.3.2013 o 8,30 hod.
11.02.2013SPOLU, spol. s r. o.Clementisova 3,Ko?ice,SK40 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
0033/2013
Objednávame u Vás prednesenie prednášky na tému :
Zákon o slobode informácii a Zákon ochrane osobných údajov s dôrazom na aktuálne legislatívne zmeny a problémy aplikačnej praxe - na 18.3.2013 o 8,30 hod
11.02.2013JUDr. Vladimár Piro?íkRudohorská 11,Banská Bystrica,SK974 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2013. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)