Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
0301/2012
Objednávame u Vás pozvánky na Novoročný koncert
na 11.1.2013
10.12.2021VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0329/2012
Objednávame u Vás výmenu kamier pre kamerový systém na Ú SAV19.12.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0327/2012
Objednávame u Vás tovar podľa priloženej prílohy18.12.2012AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0328/2012
Objednávame u Vás tovar podľa priloženej prílohy18.12.2012AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0325/2012
Objednávame u Vás pasportizáciu systému vykurovania
v objektoch SAV
17.12.2012AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0326/2012
Objednávame u Vás Cisco Catalyst 3560X17.12.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0322/2012
Objednávame u Vás :
Kancelárske kreslo TOMINO hnedý mikroplyš
2 ks
Konferenčný stolík 60x60 cm celý čerešňa
1 ks
14.12.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0323/2012
Objednávame u Vás výmenu zámku na dverách v kancelárii č. 7 na Ú SAV14.12.2012IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0324/2012
Objednávame u Vás občerstvenie na zasadnutie Snemu SAV (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka) pre 90 osôb na 18.12.201214.12.2012I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0315/2012
Objednávame u Vás UPS EATON PW513i3000-XL3U
1 ks
Batery EATON PW5130N1750-EBM2U
2 ks
13.12.2012I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0316/2012
Objednávame u Vás CITRIX lincie pre rok 2013 (users 170)13.12.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0317/2012
Objednávame u Vás tovar podľa priloženej prílohy13.12.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0318/2012
Objednávame u Vás Skener EpsonGT1500 - 2 ks13.12.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0319/2012
Objednávame u Vás tovar podľa priloženej prílohy13.12.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0320/2012
Objednávame u Vás tovar podľa priloženej prílohy13.12.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0321/2012
Objednávame u Vás tovar podľa priloženej prílohy13.12.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0307/2012
Objednávame u Vás krtkovanie - prečistenie odpadovej kanalizácie zo suterénu budovy do mestskej kanalizácie Úradu SAV, Štefánikova 49, Bratislava Preveri všetky kanalizácie Úradu SAV kamerovým systémom12.12.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0309/2012
Objednávame u Vás tonery podľa priloženej prílohy12.12.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
0310/2012
Objednávame u Vás tonery podľa priloženej prílohy12.12.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
0311/2012
Objednávame u Vás servis výmenu poškodených strieračov motorovom vozidle Peugeot BA 607 XU12.12.2012Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0313/2012
Objednávame u Vás pozvánky na Novoročný koncert
na 11.1.2013 - 100 ks
12.12.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0314/2012
Objednávame u Vás dodávku a montáž na ohrev dažïových okapov podľa predloženej cenovej ponuky12.12.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0308/2012
Objednávame u Vás pamäový modul a disky podľa
priloženej prílohy
12.12.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0291/2012
Objednávame u Vás nasledovný tovar10.12.2012CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0292/2012
Objednávame u Vás kazetový strop vo vestibule ubytovne SAV na I. Bukovčana 9-11, Devínska Nová Ves podľa predloženej cenovej ponuky10.12.2012MAFOC, Mostová 60017594294Mostová 281,Mostová,SK92507 MostováIng. Ján Malík, CSc.
0293/2012
Objednávame u Vás osvetlenie do kazetového stropu vo vestibule ubytovne SAV na I. Bukovčana 9-11, Devínska Nová Ves podľa predloženej cenovej ponuky10.12.2012L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
0294/2012
Objednávame u Vás digitálne multifunkčné zariadenie Minolta bizhub 211 s prílslušenstvom podľa priloženej prílohy10.12.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0295/2012
Objednávame u Vás vyčistenie a kopírovacieho stroja Minolta v kancelárii č. 309, III. posch.10.12.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0296/2012
Objednávame u Vás organizačné zabezpečenie vianočného posedenia pracovníkov P SA a Ú SAV dňa 13.12.2012 o 13,oo hod., na Štefánikovej č. 49, Bratislava10.12.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0297/2012
Objednávame u Vás dodávku a montáž parkiet do ubytovne SAV na Hroznovej č. 3, podľa predloženej cenovej ponuky10.12.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0298/2012
Objednávame u Vás dodávku a montáž nábytku do ubytovne SAV na Hroznovej č. 3, podľa predloženej cenovej ponuky10.12.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0299/2012
Objednávame u Vás opravu strešného pl᚝ a výmenu okna na Úrade SAV, podľa predloženej cenovej ponuky10.12.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0300/2012
Objednávame u Vás opravu havárie kanalizačnej prípojky,dodávku a pokládku zámkovej dlažby na Jaskovom rade 203 podľa priloženej cenovej ponuky10.12.2012GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0302/2012
Objednávame u Vás Novoročné pozdravy podľa priloženej prílohy10.12.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0303/2012
Objednávame u Vás výpočtovú techniku podľa priloženej prílohy10.12.2012AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2127
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2012
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1117472012
  obj.č.325/12 z 17.12.12
21.12.2012
  pasportiz.objektov SAV Patronka  HERZ s.r.o.
31369847
  5400.00,-
EUR
1117432012
  obj.č.114/2012 z 14.6.12
20.12.2012
  pranie bielizne - DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  147.96,-
EUR
1117402012
  Z 2857009424
20.12.2012
  poistné za poist.motor.vozidiel  QBE
36855472
  4769.67,-
EUR
1117392012
  
20.12.2012
  refund.cestov.nákladov-komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  70.00,-
EUR
1117442012
  Z 2.1.2012
20.12.2012
  potraviny-vianočný koncert,vianočné posed.  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  372.35,-
EUR
1153032012
  Z z 2.1.2012
20.12.2012
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1500.30,-
EUR
1117412012
  obj.č.327/12 z 18.12.12
20.12.2012
  výpočtová technika podľa prílohy  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  1612.08,-
EUR
1117422012
  obj.č.328/12 z 18.12.12
20.12.2012
  výpočtová technika podľa prílohy  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  1892.05,-
EUR
1153022012
  Z.z.23.4.2007
20.12.2012
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  243.94,-
EUR
1117312012
  Z 600/MO 186
19.12.2012
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  476.94,-
EUR
1190242012
  obj.č.326/12 z 17.12.12
19.12.2012
  CISCO Catalyst  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  5652.28,-
EUR
1117452012
  Z 2892 z 27.6.1996
19.12.2012
  VaS od 10.11.12-06.12.12  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  26.12,-
EUR
1117462012
  
19.12.2012
  PHM od 04.12.12-14.12.2012  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  1299.96,-
EUR
1117362012
  obj.č.141/12 z 19.7.12
19.12.2012
  vyhotov.požiar.bezp.charakt.stavieb obj.Ú SAV  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  4380.00,-
EUR
1117372012
  obj.č.242/2012 z 9.11.12
19.12.2012
  Inštalácia MS Systém Center 2012  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  1008.00,-
EUR
1190232012
  ZOD č.20112011 z 11.12.12
19.12.2012
  rozšírenie funkcionality inform.systému - SOFTIP  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  57600.00,-
EUR
1153012012
  Z.z 15.3.2011
19.12.2012
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  683.95,-
EUR
1117322012
  obj.č.266/12 z 22.11.12
19.12.2012
  úprava umiestnenia kamerového systému-Ú SAV  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  1545.00,-
EUR
1117332012
  obj.č.285/12 z 29.11.12
19.12.2012
  dodávka a montáž prístup.systému do budovy  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  1978.80,-
EUR
1117382012
  
19.12.2012
  tovar podľa prílohy-monitor.kamera  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  2971.20,-
EUR
1117342012
  obj.č.261A/ z 19.11.12
19.12.2012
  poradenskú činnosť pri vypr.projektu  Stengl Consulting,s.r.o.,Brati
35785616
  4200.00,-
EUR
1117352012
  obj.č.314/12 z 12.12.12
19.12.2012
  dodávka a montáž na ohrev dažďových okapov  BELSYS,s.r., Bratislava
36711845
  1944.00,-
EUR
1117232012
  obj.č.298/12 z 10.12.12
18.12.2012
  kanc.nábytok-Hroznova  OFFICE s.r.o.
35849177
  15837.87,-
EUR
1117242012
  obj.č.297/12 z 10.12.12
18.12.2012
  montáž parkiet -Hroznova  OFFICE s.r.o.
35849177
  2393.94,-
EUR
1117172012
  obj.č.300/12 z 10.12.12
18.12.2012
  oprava havar.kanal.prípojky-Jaskov rad  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  23605.80,-
EUR
1190222012
  obj.č.315/12 z 13.12.12
18.12.2012
  záložný zdroj -UPS EATON,záložbat.  Board.sk.s.r.o. Bratislava
35853867
  1898.40,-
EUR
1117152012
  obj.č.210/2012 z 2.10.12
18.12.2012
  výmena tlakovej exp.nádrže-kot. Ú SAV  IG Stavebniny, Námestovo
35381922
  11472.00,-
EUR
1117162012
  obj.č.299/2012 z 10.12.12
18.12.2012
  oprava poškod.streš.rámu-Ú SAV  IG Stavebniny, Námestovo
35381922
  7947.00,-
EUR
1117282012
  obj.č.291/12 z 10.12.12
18.12.2012
  tovar podľa prílohy  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  4364.00,-
EUR
1117292012
  obj.č.291/12 z 10.12.12
18.12.2012
  tovar podľa prílohy  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  11200.00,-
EUR
1117302012
  obj.č.306/12 z 10.12.12
18.12.2012
  serv.práce na EPS,Video a TV  FIX s.r.o.,Bratislava
00613070
  2274.00,-
EUR
1190212012
  294/2012-10.12.12
18.12.2012
  kopírovací stroj Minolta-Zvara  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  2991.00,-
EUR
1117192012
  obj.č.295/2012 z 10.12.12
18.12.2012
  komplex.údržba kop.stroja-Minolta kanc.č.309  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  107.40,-
EUR
1117202012
  obj.č.275/12 z 26.11.2012
18.12.2012
  kancel.stolička - LUX  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  353.16,-
EUR
1117212012
  obj.č.322/12 z 14.12.12
18.12.2012
  kanc-kreslo,konf.stolík  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  254.12,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)