Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Výsledky vyhodnotenia ponúk


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum zverejnenia:   Zákazka: Vestník: Výherca:
09.03.2023 Dodanie tovaru - čerstvé ovocie a zelenina Verejným obstarávateľom na vyššie uvedenú zákazku bol priamym zadaním oslovený uchádzač:
Ing. Vilibald Bukva distributér
93 0001 Veľké Blahovo, Lúky 386
IČO: 30371856
09.03.2023 Odstránenie zistených závad na elektrickej rozvodni na Štefánikovej 49 v Bratislave QUAZAR SK s r. o.
Halašova 11048/36A, 831 03 Bratislava
IČO 35688106
25.01.2023 Servis motorových vozidiel Úrad SAV Verejným obstarávateľom na vyššie uvedenú zákazku bol priamym zadaním oslovený uchádzač:
František Partl UNIVERZÁL
Langsfeldova 4
811 04 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 34446265
02.12.2022 Zabezpečenie upratovacích služieb v budove Úradu SAV, na Štefánikovej ul. 49 v Bratislave Verejným obstarávateľom na vyššie uvedenú zákazku bol priamym zadaním oslovený uchádzač:
Iveta Drobnicová - LOTO
Znievska 3060/8
851 06 Bratislava - Petržalka
IČO: 34446265
21.07.2022 Poistenie majetku a zodpovednosti za škody Zákazka: 2022-ZNH-0003 Generali Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 54228573

Verejný obstarávateľ pre zrealizovanie zákazky podľa§ 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení prostredníctvom elektronickej platformy Active Procurement oslovil tri spoločnosti k predloženiu cenových ponúk.
01.07.2022 Nákup osobného motorového vozidla – 5 miestneho – SUV s elektrickým pohonom Zákazka: 2022-ZNH-0004 AUTO ROTOS, s.r.o.
Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava
IČO 31348653

Verejný obstarávateľ pre zrealizovanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení prostredníctvom elektronickej platformy Active Procurement oslovil štyri obchodné spoločnosti k predloženiu cenových ponúk.
24.09.2013 Zatepľovacie práce v Starej Lesnej

MONTY Pro spol. s r.o., Mierová, 4, 821 05 Bratislava

16.08.2013 Zateplenie objektu Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV

STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r. o., Z. Kodálya 779/9, Galanta 924 01

05.08.2013 Zateplenie a výmena okien

STAVOMAL SLOVAKIA, s. r. o., Z. Kodálya 779/9, Galanta 924 01

05.08.2013 Zateplovacie práce USTARCH

STAVOMAL SLOVAKIA, s. r. o., Z. Kodálya 779/9, Galanta 924 01

28.06.2013 Búracie práce

HANT BA, a. s., Považské podhradie 77, Považská Bystrica

24.05.2013 Rekonštrukcia fasády Ústavu molekulárnej biológie SAV

NOVOSEDLÍK, spol. s r. o., Chotárna 41, 949 01 Nitra,