Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Otváranie ponúk


Oznámenia o otváraní ponúk podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum pridania:   Zákazka: Vestník: Typ ponuky:
14.10.2019 Tlačiarenské práce 10937 - WYS
21.02.2014 Vybudovanie Centra výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 245-425903; Číslo oznámenia vo VVO: 19844-MSP Kritéria
14.02.2014 Vybudovanie Centra výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 245-425903; oznámenia vo VVO: 19844-MSP Ktitéria
03.02.2014 Vybudovanie Centra výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok EÚ: 2013/S 245-425903, VVO: 19844-MSP Ostatné
19.12.2013 Kúpa nového osobného automobilu 18779 - WYT Ktitéria
19.12.2013 Poistenie majetku financovaného z prostriedkov EÚ (EVO) Ostatné
10.12.2013 Kúpa nového osobného automobilu 18779 - WYT Ostatné
25.11.2013 Právne služby a poradenstvo 16186 - WYS Kritéria
23.10.2013 Právne služby a poradenstvo 16186 - WYS Ostatné
17.09.2013 Zatepľovacie práce v Starej Lesnej 14598 - WYP Kritéria
11.09.2013 Zatepľovacie práce v Starej Lesnej 14598 - WYP Ostatné
11.08.2013 Zateplenie objektu Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV 10464 - MSP Kritéria
11.08.2013 Tlačiarenské práce - BELIANA VII. Zväzok 10937 - WYS Ktitéria
05.08.2013 Zateplovacie práce Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín 10464 - MSP Ostatné
05.08.2013 Zateplovacie práce USTARCH 10369 - WYP Ktitéria
05.08.2013 Zateplenie a výmena okien 10370 - WYP Ktitéria
30.07.2013 Tlačiarenské práce - BELIANA VII. Zväzok 10937 - WYS Ostatné
24.07.2013 Zateplovacie práce USTARCH 10369 - WYP Ostatné
24.07.2013 Zateplenie a výmena okien 10370 - WYP Ostatné
31.05.2013 Búracie práce - podlimitná zákazka Kritéria
20.05.2013 Rekonštrukcia fasády - podlimitná zákazka Kritéria
16.05.2013 Búracie práce - podlimitná zákazka Ostatné
03.05.2013 Zateplenie budovy - podprahová zákazka Ktitéria
16.04.2013 Zateplenie budovy - podprahová zákazka Ostatné