Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Stravovanie - Úrad SAV

 Oznamy:

U P O Z O R N E N I E

 

Upozorňujeme stravníkov závodnej jedálne, že stravné lístky sa od 1. januára 2023 budú zvyšovať na 5,00 €

 

/ verejní stravníci /

 

Žiadame stravníkov, aby stravné lístky s nominálnou hodnotou 4,50 € spotrebovali do konca roka 2022. Predaj nových lístkov bude pondelok 02.01.2023.

 

Variť sa začína 09.01.2023

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

V Bratislave dňa: 08.11.2022

Ing. Ján Malík, CSc.

vedúci Úradu SAV


Oznam pridaný: 08.11.2022  

OZNAM

 

V piatok 18.11.2022 bude z dôvodu čerpania dovolenky závodná jedáleň zatvorená

 

Kolektív kuchyne


Oznam pridaný: 08.11.2022  

Oznam

 

Oznamujeme Vám, že v závodnej jedálni sa bude variť posledný deň v tomto roku dňa: 22.12.2022.

 

Týmto Vás žiadame, aby ste stravné lístky pre rok 2022 do tohto dátumu minuli.

 

V novom roku už nebudú platiť!

 

Pre rok 2023 budú nové stravné lístky.

 

V Bratislave dňa: 09.11.2022


Oznam pridaný: 09.11.2022  

Novinka v závodnej jedálni Úradu SAV

 

Naša závodná jedáleň poskytuje možnosť balenia hotových jedál do zdravotne nezávadných polypropylenových misiek a ich následné zatavenie fóliou.

Ide o moderný a predovšetkým hygienický spôsob balenia hotových jedál. Misky sú vhodné pre teplú kuchyňu, zamrazenie, pasterizáciu a taktiež vhodné i do mikrovlnnej rúry.

Veríme, že využijete náš nový spôsob balenia stravy.

 

Kolektív kuchyne.

 


Oznam pridaný: 01.01.2021  

P O N U K A

na stravovanie v našej závodnej jedálni  Ú SAV

 

         Úrad Slovenskej  akadémie vied  so sídlom na Štefánikovej ul. č. 49 ponúka voľnú kapacitu stravovania v našej závodnej jedálni. V ponuke sú  zabezpečené štyri druhy obedov, jeden druh polievky, chlieb a malinovka.  Systém zabezpečenia stravy je objednávkový na stravovacie lístky závodnej jedálne Ú SAV.   Stravovanie je zabezpečené v  jedálni Ú SAV,  prípadne je možné si stravu odvážať do Vašich organizácii (odvoz nezabezpečujeme).

Cenu za stravnú  jednotku v našej organizácií máme stanovenú na  4 €/ks

         Prípadní záujemcovia si môžu zakúpiť stravné lístky každý pondelok v pokladni Ú SAV  v čase od 11,00 - 11,30 hod. a od 12,00 - 13,00 hod.

 

 

 

Štefánikova 49

814 38  Bratislava


Oznam pridaný: 01.01.2021