Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Penzión SAV Bystrina v Trenčianskych Tepliciach slúži pre rekreačné účely zamestnancov SAV a ich rodinných príslušníkovOznamy:DAŇ ZA UBYTOVANIE [dokument PDF]
upravuje Článok 9, VZN č. 8/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice, v znení neskorších predpisov
Oznam pridaný: 25.07.2023