Identifikácia špičkových vedeckých tímov a ich členov na SAVzdroj ARRA - Akademická rankingová a ratingová agentúra

    Výpis adresára ARRA-www.urad.sav.sk
    Úrad SAV, Štefániková 49, 814 38 Bratislava