Identifikácia špičkových vedeckých tímov a ich členov na SAVVo štvrtok 27. októbra predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Jaromír Pastorek a predstaviteľ ARRA Ferdinand Devínsky na tlačovej konferencii oficiálne zverejnili výsledky analytického projektu ARRA "Identifikácia špičkových vedeckých tímov a ich členov na SAV".

V prvej fáze projektu ARRA na základe vzájomných spoluprác pracovníkov identifikovala vedecké tímy a ich vedúcich v jednotlivých oddeleniach SAV. V ďalšej fáze bol vedecký tím, a teda všetci jeho členovia, použitím kombinácie viacerých kvantitatívnych a kvalitatatívnych kritérií porovnaný so svetovou špičkou v danom odbore.

Zhrnutie výsledkov projektu - opis použitej metodiky a výsledné tabuľky pre špičkové (spolu 22) a nadpriemerné tímy (spolu 17). Uvedené výsledky platia len pre prvé a druhé oddelenie SAV, keďže v prípade tretieho oddelenia (humanitné a spoločenské vedy) bude vzhľadom na odlišné publikačné zvyklosti a nižšiu intenzitu vzájomných spoluprác použitá modifikovaná metodika.


zdroj ARRA - Akademická rankingová a ratingová agentúra alebo podrobnejšie výsledky

    Výpis adresára ARRA-www.urad.sav.sk
    Úrad SAV, Štefániková 49, 814 38 Bratislava